De gemeente doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan daarbij wel eens iets misgaan. Voelt u zich niet begrepen door de gemeente? Of bent u niet goed behandeld door één van onze ambtenaren? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente Westvoorne neemt u en uw klacht serieus.

Waarover kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de manier waarop de gemeente Westvoorne u van dienst is. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • U vindt dat u niet goed bent geholpen.
  • U moet te lang wachten op antwoord.
  • U wordt onbeleefd te woord gestaan.
  • U heeft een klacht over een ambtenaar, een sector, (een lid van) het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Let op: U kunt geen klacht indienen als u het niet eens bent met het algemene beleid binnen de gemeente.

Waarover kan ik geen klacht indienen?

De gemeente behandelt geen klachten over de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Losliggende stoeptegels
  • Een boom die dreigt om te vallen
  • Slecht onderhoud aan plantsoenen

Voor klachten over deze zaken kunt u contact opnemen met team Beheer en Onderhoud Buitenruimte.

Telefoonnummer: (0181) 48 24 33.
 

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij de ambtenaar waar u een klacht over heeft of bij diens leidinggevende. Is dit niet mogelijk? Dan kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier.

Invullen klachtenformulier

Hoe gaat het verder?

U krijgt schriftelijk bericht zodra de gemeente uw klachtenformulier goed ontvangen heeft. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om uw klacht mondeling toe te lichten. 

De gemeente start een onderzoek naar uw klacht. Binnen 6 weken krijgt u van het college een brief met daarin de uitkomst van het onderzoek naar uw klacht. Soms is er meer tijd nodig om uw klacht te onderzoeken. U wordt hierover op de hoogte gehouden.
 

Gemeentelijke ombudsman

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht wordt behandeld? Of reageert de gemeente niet op uw klacht? Dan kunt u uw klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman.

De gemeentelijke ombudsman is onafhankelijk van de gemeente. De ombudsman zal samen met u naar een goede oplossing zoeken. De ombudsman geeft daarnaast advies aan de gemeente, om te voorkomen dat uw klacht zich in de toekomst herhaalt.


Telefoonnummer: 010 411 16 00
E-mail: info@ombudsmanrotterdam.nl

Voor meer informatie en het spreekuur kunt u terecht op de pagina van "spreekuur gemeentelijke ombudsman".