De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit staat in de Jeugdwet.

Jeugdhulpplicht

De gemeente helpt ouders wanneer zij problemen hebben met het opvoeden van hun kinderen. Dit doen we door middel van jeugdhulp. Bij deze hulp kan het bijvoorbeeld gaan om kinderen die angstig of depressief zijn. Dyslexie, gedragsproblemen of spijbelen zijn ook onderwerpen die voorkomen.  Er is hulp mogelijk door bijvoorbeeld de inzet van jeugdcoaches, ambulante begeleiding of een psycholoog. Ook pleegzorg valt onder de Jeugdhulp. De gemeente koopt al deze verschillende soorten zorg in bij professionele organisaties.

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor kinderen en jongeren die intensieve zorg nodig hebben. Het gaat dan om jongeren die ernstig (meervoudig) beperkt zijn. Zij wonen bijvoorbeeld in een instelling of hebben thuis 24-uurs zorg nodig. 
 

Jeugdhulp aanvragen

Wilt u jeugdhulp aanvragen? Neem dan contact op met onze jeugdconsulenten.
E-mail adres: consulentenjeugd@hellevoetsluis.nl.
 

De Beleidsregels Jeugdhulp kunt u via deze link vinden(externe link)