Zorgstrucuur in Westvoorne

De visie op de lokale zorgstructuur

in het licht van de komende decentralisaties

De komende jaren krijgt Westvoorne te maken met omvangrijke taakverschuivingen in het maatschappelijke domein. De jeugdzorg wordt vanaf 2015 gedecentraliseerd en taken vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden naar de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) gedecentraliseerd. Tevens wordt op het gebied van sociale zaken de Participatiewet ingevoerd (beoogde ingangsdatum 1 januari 2015). Dit is in feite de Wet  Werken naar Vermogen in aangepaste vorm. De Participatiewet wordt ingevoerd voor nieuwe cliĆ«nten en is een samenvoeging van de Wwb (Wet werk en bijstand), Wsw (Wet sociale werkvoorziening) en een deel van de Wajong. U kunt de Zorgstructuur downloaden.

 

Te downloaden:

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Zorg & Welzijn