Discriminatie, meld het bij RADAR

Iedereen die weleens gediscrimineerd is, weet hoe pijnlijk dat kan zijn. Je wordt afgewezen op basis van vooroordelen en angst. Wie je echt bent, wordt niet meer gezien. Discriminatie tast je zelfvertrouwen aan en kan leiden tot schaamte, frustratie, verdriet en woede. In de buurt, op het werk of op school tast discriminatie de saamhorigheid en goede sfeer aan. Uiteindelijk beïnvloedt het de samenleving als geheel. Daarom moeten we discriminatie tegengaan. Elke dag.

Moeilijk bespreekbaar
Het begrip discriminatie heeft een zware lading. Het ligt gevoelig en gebeurt vaak onbedoeld en onbewust. Vrijwel niemand vindt van zichzelf dat hij of zij discrimineert. Zowel slachtoffer als dader zien bij elkaar vooral de ongevoeligheid of overgevoeligheid. Dat maakt het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. 

Hoe kan RADAR helpen
RADAR, bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie, kan helpen bij het vinden van een oplossing. Door slachtoffers bij te staan, te bemiddelen tussen partijen of te adviseren over juridische stappen en door klachten te registeren. Ook in jouw gemeente is RADAR actief. Ga naar www.radar.nl voor meer informatie en hoe je discriminatie kunt melden. Je kunt bij RADAR terecht als je:

  • Het gevoel hebt dat je wordt gediscrimineerd 
  • Getuige bent van discriminatie 
  • Meent dat je onterecht wordt beschuldigd van discriminatie 
  • Advies en informatie wilt over discriminatie en ongelijke behandeling
Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Zorg & Welzijn