Windenergie: Ontwerp-herziening Visie Ruimte en Mobiliteit

Op 24 januari 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten om in de Rotterdamse regio 23 locaties aan te wijzen voor de mogelijke plaatsing van windmolens. Deze locaties worden opgenomen in de zogenaamde ontwerpherziening van de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en zijn voortgekomen uit het planMER onderzoek dat de provincie vorig jaar heeft verricht. 

In het gebied van de voormalige stadsregio Rotterdam moet voor 2020 in totaal 150 MW aan windenergie worden gerealiseerd. Daarvan is reeds 45 MW geplaatst, zodat er nog ruimte wordt gezocht voor 105 MW. Op basis van het planMER-onderzoek wijst de provincie nu plekken aan voor 180 MW, om er in ieder geval voor te zorgen dat  de totale opgave wordt gehaald, mochten er onverhoopt van de 23 locaties nog een aantal afvallen.

De gemeenten op Voorne-Putten hebben de provincie een aanbod gedaan om binnen hun grondgebied in totaal 63 MW te realiseren. Dat is dus ruim een derde van de totale opgave in de voormalige stadsregio Rotterdam. Dit bestuurlijk aanbod is gekoppeld aan specifieke locaties en is gedaan onder de voorwaarde dat andere gebieden gevrijwaard moeten blijven van windmolens. 

In de ontwerpherziening van de VRM wijst de provincie nu toch gebieden aan die geen onderdeel uitmaken van het bestuurlijk aanbod van Voorne-Putten. Het gaat daarbij om de polder van Zuidland en Oudenhoorn en de Beerenplaat. Daarnaast tekent de provincie het gebied van een aantal locaties, zoals de N57 aan de zuidkant van het eiland en de locatie Hartel Oost, naar de mening van de gemeenten op Voorne-Putten te ruim in. 

Naar verwachting wordt de ontwerpherziening van de VRM in maart (voor een periode van zes weken) ter inzage gelegd. Op dat moment kan iedereen een zienswijze indienen. De gemeenten op Voorne-Putten zullen dat moment ook aangrijpen om een zienswijze in te dienen die aansluit bij het oorspronkelijke aanbod.

Nadere informatie over het proces en het exacte moment van ter inzage legging van de stukken kunt u vinden op de website van de provincie.
 

Uiteraard informeren wij u hierover ook op onze website en via de gebruikelijke kanalen. 


 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Milieu en Duurzaamheid > Windenergie