Verzekeringen voor vrijwilligers

De volgende polissen zijn afgesloten: 

VNG Vrijwilligers BasisPolis

Hierin is een complete dekking geregeld voor de vrijwilliger, waaronder een:

  • ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers 

Er is eveneens de onderstaande aanvullende polis afgesloten: 

VNG Vrijwilligers PlusPolis

Deze verzekering is naast de basispolis afgesloten en omvat een:

  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • bestuursaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen;
  • rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers 

Alle vrijwilligers die vrijwilligerswerk verrichten, zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd;
  • ook bij eenmalige activiteiten;
  • geen minimum aantal uren;
  • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politiemedewerkers zijn vooralsnog uitgesloten van dekking door deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers op dit moment.

 Schadeā€¦ en dan?

Heel simpel: de vrijwilliger, club of vereniging download het digitale schadeformulier. De claim kan naar de gemeente worden gestuurd. De gemeente zorgt ervoor dat de claim bij de verzekeraar, Centraal Beheer, terechtkomt. De gemeente kan de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade zelf wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. In geval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer. Als er sprake is van een eigen risico, wordt dit met de club of vereniging afgewikkeld.

De voorwaarden en een uitgebreid overzicht van alle dekkingen kunt u vinden op de website van de gemeente. Hierop plaatst de gemeente nieuwe informatie en kunt u de oude informatie nog eens rustig nalezen. Op de site wordt daarnaast een actueel overzicht gegeven van een aantal veel voorkomende vragen.
 

Mocht u toch nog vragen hebben naar aanleiding van de vrijwilligersverzekeringen dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. van Bochove, bereikbaar op telefoonnummer: (0181) 40 80 93 of e-mail: mbochove@westvoorne.nl.
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Zorg & Welzijn > Vrijwilligerswerk