We gaan meer voor elkaar betekenen

U bent zich er misschien niet van bewust, maar de gemeente is op breed terrein voor u actief. En dat wordt alleen maar breder gezien de extra taken op het gebied van werk, zorg en jeugd, die vanaf 2015 van de rijksoverheid naar de gemeenten gaan.

Dat is een logische ontwikkeling. Veel keuzes kunnen dichter bij huis sneller en efficiënter worden gemaakt. Daarom is de gemeente al langer bezig met het overnemen van landelijke taken. Neem de ondersteuning van ouderen, gehandicapten en mensen met een psychische stoornis. Ook als u (tijdelijk) geen inkomen uit werk heeft, bent u bij de gemeente al aan het juiste adres.

De verschillen tussen gemeenten

Elke gemeente heeft de taak om nationale wetten uit te voeren op het gebied van b.v. onderwijs, bijstand en burgerzaken. En dient de benodigde voorzieningen te treffen. Daarnaast is er ruimte voor eigen beleid. Dat is noodzakelijk om te kunnen inspelen op de lokale situatie en vragen. De ene gemeente is de andere niet. Elk bestuur maakt eigen keuzes. Afhankelijk van de prioriteiten kan de hoogte van de belastingen per gemeente afwijken. Voor alle gemeenten geldt dat ze straks meer verantwoordelijkheid krijgen. De gemeente, dat bent u ook zelf. Het is van belang om samen vorm te geven aan de nieuwe rol. En dat is ook mogelijk. Door mee te denken en mee te doen. Om te beginnen door te stemmen bij de gemeenteraadverkiezingen op 19 maart.

We blijven goed voor elkaar zorgen

Het ligt meer voor de hand om een lokaal vraagstuk gemeentelijk aan te pakken dan landelijk. U en uw gemeente weten eerder wat er in uw omgeving speelt. Door het samen te doen - gemeenten, inwoners en andere partijen (zoals zorgaanbieders) - kunnen we oplossingen op maat maken.
Dat bespaart veel problemen, energie en geld. Geld dat ook van u is en we maar één keer kunnen uitgeven. Er zal gekozen moeten worden. De tijd van vanzelfsprekendheid is voorbij. Maar door het anders met elkaar te organiseren en zorgvuldig te kijken waar hulp echt nodig is, kunnen we goed voor elkaar blijven zorgen. Dat vraagt niet meer geld, maar meer betrokkenheid. Van iedereen.

Meer betekenen

Ze gaan meer voor u betekenen: de raadsleden, wethouders, burgemeesters, medewerkers van uw gemeente en alle samenwerkingspartners. Maar ook u kunt meer betekenen voor uw gemeente. Als u bijdraagt aan activiteiten die in uw straatje liggen, zoals het schoonhouden van uw buurt of een boodschap doen voor een buur, kunt u meehelpen om de problemen op te lossen die binnen het bereik liggen van de gemeente en u. Als we meer voor elkaar gaan betekenen kunnen we een heel eind komen. Misschien wel verder dan we ooit dachten.

Inwoner