Sirene

Maandelijks wordt de sirene getest. Om te voorkomen dat de bewoners het geluid van de waarschuwingssirenes niet meer herkennen, wordt op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur in heel Nederland de sirenes getest. Als u dan de sirene hoort dan weet u: er is niets aan de hand. Voor de maandelijkse sirenetest en het daadwerkelijke alarm wordt hetzelfde sirenegeluid gebruikt. Alleen gaat de sirene tijdens een incident vaker dan tijdens de sirenetest.

Om de overlast voor burgers zoveel mogelijk te beperken, wordt het testalarm 1x per maand slechts 1 minuut en 26 seconden afgedraaid.

Heeft u de sirene niet gehoord?

Klachten, over het niet horen van de sirene of anderszins kunnen worden ingediend bij:
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Servicedesk
Tel: 088 877 9000
Email: servicecentergmk@veiligheidsregio-rr.nl

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Veiligheid > Sirene