Informatieavond en persoonlijk contact

Dit item is verlopen op 31-05-2018.

Het project Snippergroen wordt zoveel mogelijk per kern uitgevoerd. Dit betekent dat per kern gekeken wordt naar het bestaande gebruik van gemeentegrond. Voor elke kern start het project met een algemene informatieavond. 

Op maandag 9 mei 2016 organiseert de gemeente voor een gedeelte van de kern Oostvoorne een informatieavond (t Wapen van Marion in Oostvoorne). De betreffende inwoners ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Deze avond is ook toegankelijk voor inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen en meer willen weten over het project of grond willen aankopen. Een informatieavond voor het resterende gedeelte van de kern Oostvoorne volgt eind 2016/begin 2017.

Tijdens de informatieavond wordt het project Snippergroen nader toegelicht en wordt algemene informatie verstrekt. Ook is er ruim de gelegenheid om algemene vragen te stellen. Tijdens deze avond wordt niet ingegaan op individuele situaties. 

Na deze algemene informatieavond gaat het projectteam van de gemeente bij alle betrokken inwoners langs. U ontvangt hiervoor een brief waarin wij u vragen een afspraak te maken met ons projectteam voor een bezoek ter plaatse. Tijdens dit bezoek is er alle gelegenheid om aan de keukentafel de individuele situatie te bespreken en met elkaar een kijkje te nemen in de tuin. Vervolgens zal er met elkaar worden toegewerkt naar een oplossing.

Tijdsplanning

  • Start Rockanje en Tinte informatieavond 14 oktober 2015
  • Start Oostvoorne informatieavond 9 mei 2016 (1e deel)
  • Start Oostvoorne informatieavond eind 2016/begin 2017 (2e deel)
  • Afronding project Snippergroen november 2017
     
Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Project Snippergroen