Huurders

Huurders van woningen kunnen geen aan hun woonperceel grenzende grond van de gemeente kopen. Als een huurder naastgelegen gemeentegrond wil gebruiken gaan wij met de eigenaar van de huurwoning in gesprek of hij de in gebruik genomen gemeentegrond wil aankopen. Als de verhuurder geen interesse heeft in de aankoop van de gemeentegrond, gaan we per geval beoordelen of verhuur van de gemeentegrond mogelijk is. Gemeentegrond wordt in huur uitgegeven tegen een jaarlijkse vergoeding van 10% van de verkoopprijs.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Project Snippergroen