NL-Alert

Bij een noodsituatie in jouw omgeving wil je weten wat je moet doen. Daarom is er NLAlert. Als bij jou in de buurt een ramp gebeurt, dan ontvang je een tekstbericht op je mobiel. Hierin staat precies wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.
Ga nu naar nl-alert.nl, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen.

Waarom NL-Alert?

Als er een noodsituatie bij jou in de buurt is, kan de overheid je zo gericht mogelijk alarmeren en informeren. Bijvoorbeeld dat je bij een brand ramen en deuren moet sluiten. Of dat je bij een terroristische aanslag uit het gebied moet blijven. Als je een NLAlert ontvangt, informeer dan ook de mensen in jouw directe omgeving. Zo weten zij ook wat zij moeten doen.

Hoe werkt NL-Alert?

De overheid zendt een tekstbericht uit naar mobiele telefoons in de directe omgeving van een noodsituatie. NL-Alert werkt op basis van cell broadcast. Dit is een techniek om tekstberichten uit te zenden naar mobiele telefoons via de zendmasten van alle providers. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal.
Je ontvangt hierdoor NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Je naam en telefoonnummer zijn niet nodig en blijven dus onbekend.

Hoe stel ik mijn mobiel in?


NL-Alert is standaard ingesteld op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.


Hoe weet ik of ik mijn mobiel juist heb ingesteld voor NL-Alert?

Opde eerste maandag van de maand  zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het controlebericht ontvangt, is jouw mobiel juist ingesteld voor NL-Alert. Als je in de buurt van een echte noodsituatie bent, dan weet je zeker wat je moet doen. 

Vragen?

Ga naar www.nl-alert.nl.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Veiligheid > NL-Alert