Wijzigingen in afvalbeleid 

Dit item is verlopen op 31-03-2018.

In december heeft de gemeenteraad het beleid voor de inzameling van het huishoudelijk afval voor de komende jaren vastgesteld. Dit vanwege de noodzaak om nog meer afval te scheiden. Momenteel scheiden we 58% daarvan. De landelijke doelstelling, die ook Westvoorne volgt, is om in 2020 75% van ons huishoudelijk afval te scheiden. 

Om deze doelstelling te behalen heeft de raad tot een aantal maatregelen besloten. Een deel van deze maatregelen voeren we in de loop van 2018 in.  Het grootste deel wordt echter, vanwege voorbereidingen en voorgeschreven aanbestedingsprocedures, pas uitgevoerd in 2019. Zo blijft de inzameling van het oudpapier en karton dit jaar nog ongewijzigd. 

Voor meer informatie kijkt u op: www.westvoorne.nl/afval
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws