Parkeren niet altijd voor eigen deur mogelijk

Met zo’n 8 miljoen geregistreerde personenauto’s in Nederland wordt parkeren voor de eigen huisdeur steeds minder vanzelfsprekend.

Als iedereen tegelijk de personenauto zou parkeren is daar zo’n 96.000.000 m2  ruimte voor nodig; daarbij is zelfs vracht-, bus- en bestelverkeer buiten beschouwing gelaten. Juist het parkeren van bestelbusjes van het bedrijf waar men werkt, zorgt voor veel extra parkeerdruk binnen dorpskernen. Ook in Westvoorne. Eerdere tellingen hebben uitgewezen dat het dan gaat om zo’n 125 bezette legale parkeerplaatsen. Rondom vakanties nemen caravans, campers en vouwwagens ook nog eens zo’n 50 parkeerplaatsen in beslag.

Parkeren legt daarmee een enorme druk op de openbare ruimte, waarin we ook graag veel groen en speelmogelijkheden voor onze opgroeiende jeugd willen zien. Dan lukt het niet altijd om de eigen geparkeerde auto vanuit het keukenraam in de gaten te kunnen houden. In een aantal -vooral oudere- wijken is parkeren voor de deur dan ook minder goed mogelijk. In plaats van een plekje in de aangrenzende straten te zoeken, wordt vaak voor een ongewenste oplossing gekozen: er wordt dan geparkeerd op het trottoir, verkeershinder veroorzaakt op de openbare weg of op een andere wijze overlast gegeven aan mede weggebruikers.  

Daar waar de mogelijkheden écht te beperkt zijn, zien politie, handhaving en wijkbeheer dit soms door de vingers. Daar waar het fout parkeren echter direct gevaar oplevert, wordt – na een waarschuwingsperiode – door de politie en het handhavingsteam opgetreden, waarbij een vrije doorgang voor hulpdiensten prioriteit heeft. Blokkerend parkeren op het trottoir, met als gevolg dat invaliden, ouderen en vaders of moeders/verzorgers met kinderwagens noodgedwongen de rijbaan moeten gebruiken, staat hoog op de lijst met irritaties over het parkeergedrag. Dat is opvallend, want zelfs in de avonduren- en in weekenden blijkt dat er vaak binnen een straal van 50 meter van de woning forse aantallen parkeervakken leeg zijn. Ook in de probleemgebieden.

Handhaving en politie dringen er dan ook bij iedere automobilist op aan om bij het parkeren verder te kijken voor een parkeerplek direct voor de eigen huisdeur en zo de overlast voor andere weggebruikers te beperken.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws