Onsgezondverstand.nl

Van de GGD Rotterdam-Rijnmond

De GGD geeft op de website onsgezondverstand.nl informatie en adviezen aan burgers, bedrijven en gemeenten op het gebied van gezondheid. Wat moet je bijvoorbeeld doen als je schimmel in je woning hebt en hoe is het eigenlijk gesteld met de luchtkwaliteit en het drinkwater in de regio? Op de website kom je er achter. 

Soapoli.nl

Bij de soapoli, ook van de GGD, kunnen mensen met een hoog risico op een soa terecht voor een test. Soapoli.nl geeft informatie over soa, anticonceptie en seksualiteit. 
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws