Onderzoek rubbergranulaat op sportvelden

Onderzoeksproces
Het RIVM is op verschillende manieren op zoek gegaan naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid. Het RIVM heeft alle relevante wetenschappelijke publicaties beoordeeld en gecombineerd met veldonderzoek. Van 100 kunstgrasvelden zijn 600 monsters onderzocht. Daarmee is duidelijk geworden welke stoffen voorkomen in het rubbergranulaat. 

Ook is onderzocht in welke mate er stoffen onder bepaalde omstandigheden vrij kunnen komen. Denk hierbij aan huidcontact of het inslikken van het granulaat. Voor de te gebruiken methoden en selectie van stoffen is ook gekeken naar de aanpak en resultaten van internationale onderzoeken. Daarnaast is de onderzoeksopzet ter toetsing voorgelegd aan een wetenschappelijke begeleidingscommissie. De uitkomsten van de verschillende onderzoeken leiden tot de conclusie dat het veilig is om op kunstgras met rubbergranulaat te sporten en dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.
Lees hier de samenvatting van de onderzoeksresultaten uit het rapport. Het volledige rapport kunt u hier bekijken. 

GGD
Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis heeft de GGD geen aanwijzingen dat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat tot risico’s leidt voor de gezondheid. Zij geven daarom aan dat sporters de met rubber ingestrooide velden gewoon kunnen gebruiken.
Lees hier de memo van de GGD over de onderzoeksresultaten van het kunstgras.  

Voor vragen kunt u het landelijke telefoonnummer bellen: 0800 – 0480.
Meer informatie is te vinden op de websites van het RIVM en GGD GHOR NL

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws