Lustrumsubsidie

Voor vereniging of stichting

Westvoornse verenigingen of stichtingen die een lustrum vieren, een tijdperk van vijf jaar, kunnen een lustrumsubsidie aanvragen. De lustrumsubsidie bedraagt maximaal € 250,00 per lustrum. De vereniging of stichting is een in Westvoorne gevestigde vrijwilligersorganisatie en is actief op het gebied van welzijn & zorg, amateursport, cultuur of jeugd- & jongerenwerk.

Een aanvraag voor een lustrumsubsidie dient in het jaar van het lustrum te worden aangevraagd. Het college beslist binnen vier weken op de aanvraag tot verlening en vaststelling van de subsidie. Van toepassing op de lustrumsubsidie is de enkele subsidievaststelling (artikel 4:43 Awb); de subsidievaststelling vindt plaats zonder dat daaraan subsidieverlening is vooraf gegaan.

Voor meer informatie mevr. D. van Zoest. t. 14 0181

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws