Keuzewaaier Huishoudelijke Ondersteuning Wmo

Actief Zorg
Actief Zorg zet zich dagelijks in voor iedereen die thuis hulp kan gebruiken. 

Wij zijn actief in veel dorpen en steden in de zuidelijke helft van ons land. Hier proberen wij een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel van onze klanten. Bij alles wat we doen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. We willen dat mensen groeien en tot hun recht komen. U bepaalt op welke manier wij kunnen ondersteunen, zodat u zo lang en gelukkig mogelijk thuis kunt blijven wonen. Daarbij streven wij ernaar u in staat te stellen om de dingen te blijven doen die u belangrijk vindt. 

Wij leveren zorg met ons hart, ons hoofd en onze handen. Samen op weg naar geluk. 

       088 750 82 00
@    contact@actiefzorg.nl
W    www.actiefzorg.nl

Alfa & Zorg
Alfa & Zorg zorgt dat thuiswonende cliënten hun zelfstandigheid kunnen behouden. Wij bieden cliënten ondersteuning bij het huishouden, zodat zij zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Wij doen dat door een op ieders specifieke situatie toegesneden zorg- en dienstenaanbod dat hen ondersteunt bij het opnieuw en blijvend hervinden van hun persoonlijke zelfstandigheid in het dagelijkse leven. We zijn betrouwbaar en geven vertrouwen. 
  
Iedereen is welkom bij Alfa & Zorg, we maken geen onderscheid in doelgroep, etnische achtergrond, zorgvraag of leeftijd. 
Vanuit ieder zijn specifieke ondersteuningsbehoefte wordt gekeken naar de best passende ondersteuning, helemaal vormgegeven naar de wens van de cliënt en diens omgeving. 
  
De cliënt ontvangt dus altijd de juiste zorg! 
Ons Clienttevredenheidsonderzoek geeft een score van 8,08! 

       0857 602 509
@    info@alfazorg.nl
W    www.alfazorg.nl

Privazorg
Huishoudelijk ondersteuning kan net dat beetje ondersteuning bieden om uw zelfstandigheid en regie te behouden. 
Met één telefoontje naar PrivaZorg Rotterdam wordt dit voor u in werking gezet. Wij kunnen u ondersteunen bij de aanvraag en natuurlijk komen we de zorg ook leveren die u nodig heeft. In overleg met u worden de zorgmomenten bepaald. We respecteren uw dagritme, culturele achtergrond en geloofsovertuiging. 

       010 310 56 69
@    info@privazorg.nl
W    www.privazorg.nl

Royal Topzorg
Royal Topzorg biedt hulp aan iedereen die zorg nodig heeft, ongeacht welke culturele/ politieke achtergrond of geaardheid dan ook.

       033 303 06 00
@    info@royaltopzorg.nl
W    www.royaltopzorg.nl

Senioren Respons 
Onze thuiszorgorganisatie Senioren Respons is al ruim 20 jaar een begrip in Delft en omgeving op het gebied van huishouding van met name Senioren aan huis. We streven voor 100% voor warme thuiszorg, in de praktijk betekent dit dat onze cliënten vooraf een rooster met tijden en de verzorgende krijgen aangereikt. De klik wordt gezocht tussen de cliënt en onze medewerkers naast alle kwalitatieve aspecten. De omvang van onze organisatie is middelgroot en willen we zo houden om de communicatie en daarmee de zorg optimaal in te vullen. In de huishouding altijd een vaste verzorgster, op een vaste tijd en vaste dag, uiteraard buiten vakantiedagen en mogelijke ziektedagen van de medewerkers. Senioren Respons biedt u “warme” zorg. 

       015 214 44 54
@    info@seniorenrespons.nl
W    www.seniorenrespons.nl

Thuiszorg DAT
Wij zullen ons even voorstellen, Thuiszorg DAT (De Algemene Thuiszorg) een organisatie die actief is in West-Brabant en Voorne-Putten. 
Wij bieden huishoudelijke ondersteuning aan in verschillende vormen. 

Bij ons staan de klanten centraal en hebben direct contact met de juiste persoon. Wij zijn een zeer platte organisatie met korte lijntjes. Kunnen snel schakelen en zijn flexibel ingesteld. 
Thuiszorg DAT is HKZ gecertificeerde organisatie en werken met deskundig personeel, onze kwaliteit staat hoog in het vaandel en wij scholen de medewerkers regelmatig bij. 
Het cliënttevredenheidsonderzoek, gehouden in 2017, leverde onze organisatie een score van 8.35 op. 

       0181 644 509
@    elisederuiter@dealgemenethuiszorg.nl 
W    www.dealgemenethuiszorg.nl    

Thuiszorg Matilda 
Thuiszorg Matilda is een maatschappelijke zorgorganisatie die flexibele zorg- en ondersteuning levert aan cliënten in hun eigen vertrouwde omgeving opdat die langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Onze kernwaarden zijn: 

Betrokken; Door een luisterend oor te bieden, oplossingsgericht te werken en er te zijn voor onze cliënten.
Behulpzaam; waar nodig zorg- en ondersteuning te bieden en de zelfredzaamheid te bevorderen. 
Bekwaam; werken met gemotiveerd, ervaren en opgeleid personeel.  

Thuiszorg Matilda biedt u flexibele huishoudelijke ondersteuning. Onze betrokken en bekwame medewerkers bieden u een luisterend oor. Hierdoor werken wij oplossingsgericht naar kwalitatieve “Zorg zoals u die wenst.” 

       076 888 28 42
@    info@thuiszorg-matilda.com 
W    www.thuiszorg-matilda.com

Tzorg
Wilt u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving blijven wonen? Dat kan, ook al lukt het niet meer om alles zelf te doen. Tzorg helpt u graag met een gekwalificeerde thuishulp bij u uit de buurt, zonder wachtlijst. Cliënten hebben onze dienstverlening landelijk beoordeeld met een 8,1. 
Als zorgspecialist kijken we samen met u naar wat u zelf nog kunt en waar we bij kunnen helpen. Dit leggen we vast in een persoonlijk ondersteuningsplan. Zo ondersteunen we bij: 
- uitvoering van huishoudelijke taken 
- regievoering binnen het huishouden 
- aanvullende diensten, zoals maaltijdservice, personenalarmering, hulpmiddelen, verpleegartikelen, belastingaangifte, thuiskapper, etc. 

Met Tzorg kiest u voor de zekerheid van aandacht thuis. Daar zetten wij ons iedere dag met hart en ziel voor in. 

       088 002 55 00
@    regiohellevoetsluis@tzorg.nl
W    www.tzorg.nl


 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws