De Huishoudelijke Hulp toelage

Ontlasten van de klant, behouden van werkgelegenheid voor de hulp

De drie Voornse gemeenten: Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis bieden per 1 juli een voorziening om bepaalde doelgroepen te ontlasten: de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).  Met deze toelage kunnen mantelzorgers, huidige Wmo-cliënten en naasten van Wmo- cliënten een aantal uren ondersteuning inkopen tegen een gereduceerd tarief van € 7,50 per uur. De gemeente betaalt uit het geld van de HHT de rest van de kosten voor de ondersteuning. Naast het ontlasten van de klant, wordt zo ook de werkgelegenheid in de sector behouden.

Om ervoor te zorgen dat duidelijk is of inwoners aanspraak kunnen maken op deze toeslag, heeft de gemeente de doelgroepen omschreven:

Mantelzorgers

U bent mantelzorger van een persoon met beperkingen die een indicatie heeft op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz). U kunt via de HHT uren huishoudelijke hulp inkopen om u zelf te ontlasten in de werkzaamheden bij de persoon die u mantelzorg verleent of  voor uw eigen huishouden zodat de mantelzorg minder belastend voor u is.  Om in aanmerking te komen levert u de beschikking van de Wmo of de Wlz bij de aanvraag in.   

Cliënten Wmo

U ontvangt van de gemeente huishoudelijke hulp op grond van de Wmo resultaatfinanciering. U mag ter ontlasting van het eigen netwerk die taken uitvoert in uw huishouden uren huishoudelijke hulp inkopen als aanvulling op de reguliere hulp via de gemeente. U mag alleen voor taken die niet onder de reguliere zorg vallen extra uren inkopen. Dit kan in overleg met uw huidige aanbieder.

Naasten van Wmo- cliënten

U moet op grond van de Wmo gebruikelijke zorg leveren binnen uw huishouden. Dit betekent dat u zich gemeld heeft voor een aanvraag huishoudelijke hulp bij de gemeente, omdat er binnen uw huishouden iemand is met een (tijdelijke) beperking, maar er bepaald is dat een ander volwassen persoon die op het adres woont het gehele huishouden kan overnemen. Dit noemen wij gebruikelijke zorg.  

Behoort u tot de doelgroep ?

Heeft u interesse en denkt u in aanmerking te komen voor de Huishoudelijke Hulp Toelage?  Maak dan gebruik van het doelgroepformulier HHT. Dit formulier kunt u ophalen bij het Wmo-loket van de gemeente of hier downloaden. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met een van de medewerkers.
Dit kan voor Brielle via 0181 - 47 11 11. Voor Westvoorne of Hellevoetsluis via 14 0181.

Op=Op

Belangrijk om te weten is dat de Huishoudelijke Hulp Toelage een op=op regeling is. Dit betekent dat als het geld dat de gemeente van het rijk heeft gekregen op is, er geen uren meer kunnen worden ingekocht bij de aanbieders. De gereduceerde eigen bijdrage van € 7,50 is beschikbaar tot eind 2015. Vanaf 2016 kan de gemeente minder reductie bieden en wordt de bijdrage maximaal € 12,50.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws