Akoestisch onderzoek vuurwerktesten Schietbaan Europoort

Dit item is verlopen op 12-04-2019.

In opdracht van de DCMR Milieudienst Rijnmond wordt op vrijdag 15 maart 2019 door de Inspectie Leefomgeving en Transport een geluidsonderzoek uitgevoerd naar de vuurwerktesten die plaatsvinden op de Schietbaan Europoort. Hierbij worden gedurende de dag 200 vuurwerkartikelen afgestoken. Het geluidsonderzoek vindt alleen plaats als de weersomstandigheden het toelaten. Bij bijvoorbeeld harde wind of zware regenval zullen de testen niet doorgaan. Doel van dit onderzoek is om de geluidsniveaus van de verschillende soorten vuurwerk die jaarlijks getest worden in kaart te brengen. 


Op de locatie van de Schietbaan steekt de Inspectie Leefomgeving met enige regelmaat vuurwerk af. Zij controleert of goedgekeurd consumentenvuurwerk daadwerkelijk aan de Europese eisen voldoet die aan dit vuurwerk worden gesteld. Omwonenden ervaren geluidsoverlast van deze testen.
Doel van dit akoestische onderzoek van de DCMR is te bepalen of de testen wel voldoen aan de gestelde eisen binnen de huidige vergunning.


Vanaf medio 2020 vinden de vuurwerktesten niet meer plaats op de Schietbaan. 
De aankomende testen zijn dus nodig om in de huidige periode, tot aan het daadwerkelijk beĆ«indigen van de testen op de schietbaan, binnen de normen te blijven. Als er klachten zijn kunt u bellen met de DCMR: 0888 333 555. Meer informatie vindt u op: de site van DCMR.
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Nieuws