Woont u in de gemeente Westvoorne, luister mee!

Woont u in de gemeente Westvoorne en ervaart u ook de geluidsoverlast van de Maasvlakte, leg dan uw oor te luisteren in uw buurt! Word lid van het bewonerspanel geluidmeetnet Maasvlakte en ding mee naar een cadeaubon van 150 euro. Op dit moment hebben we al zo’n 50 mensen die meedoen!

Wat is het geluidmeetnet?

Het geluidmeetnet bestaat uit 4 grote microfoonopstellingen in het havengebied. Daarnaast zijn er geluidmeetposten in de haven en in Oostvoorne. Naast apparatuur om het geluid te meten, bevat het meetnet instrumenten om de weersomstandigheden te bepalen. Het weer is belangrijk omdat dit invloed heeft op de overdracht van geluid dat afkomstig is uit het havengebied naar Westvoorne.

Wat doet het geluidmeetnet precies?

Het geluidmeetnet brengt alle actieve geluidbronnen op en rond de Maasvlakte in kaart. Het levert informatie over de luidheid (decibellen) van het geluid, de frequentie en de locatie van geluidbronnen. Dit gebeurt voor de momenten waarop hinder ondervonden wordt door de inwoners van Westvoorne. Er wordt gedurende heel 2016 continu gemeten.

Binnen het project geluidmeetnet Maasvlakte worden geen maatregelen getroffen. Op basis van de resultaten van het geluidmeetnet kunnen in een vervolgtraject wel gerichter afspraken worden gemaakt met broneigenaren over eventuele maatregelen op vrijwillige basis vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Deelnemers bewonerspanel gezocht

Mensen uit Westvoorne worden gevraagd te helpen door deel te nemen aan een bewonerspanel. Zij geven de momenten aan waarop zij hinder ondervinden van het geluid afkomstig van de Maasvlakte. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname dan kunt u zich aanmelden of meer informatie vragen via geluidmeetnetmaasvlakte@dcmr.nl of telefonisch op (010) 246 82 12.

Realisatie geluidmeetnet

Geluidmeetnet Maasvlakte is gerealiseerd door gemeente Westvoorne, de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf Rotterdam op de Maasvlakte en in Europoort. Het geluidmeetnet is ontwikkeld door Universiteit Gent, TNO, AFM (Art For Millions) en ASAsense.

Meer informatie over het project en het bewonerspanel kunt u downloaden op de website van gemeente Westvoorne.

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Milieu en Duurzaamheid