Geluidmeetnet Maasvlakte Bewonerspanel vraag en antwoord

Wie zit er in het bewonerspanel?

Het bewonerspanel bestaat bij voorkeur uit een zo groot mogelijke groep inwoners. In eerste instantie zal een beroep worden gedaan op inwoners uit Oostvoorne. 

Waarom alleen maar mensen uit Oostvoorne?

Gelet op de geografische ligging van Oostvoorne ten opzichte van het brongebied en de uitkomsten van het geluidbelevingsonderzoek wordt in eerste instantie gezocht naar inwoners van Oostvoorne. De ervaring leert dat op de momenten dat meldingen van geluidhinder afkomstig van bewoners rondom het industriegebied binnenkomen bij de DCMR meldkamer, er ook meldingen uit Rockanje binnenkomen, maar dan in mindere mate. Meldingen uit Tinte lopen meer in lijn met de meldingen uit Brielle.

Wat is de rol van het bewonerspanel?

Een lid van het bewonerspanel geeft gedurende het project (voor een periode van ten minste drie maanden ) aan, op welke momenten geluidhinder ondervonden wordt. Deze momenten worden bij voorkeur op de daarvoor ontwikkelde website bijgehouden. 

Wat is het minimum aantal deelnemers van het bewonerspanel om effectief te zijn?

Het minimale aantal deelnemers is ongeveer 15 personen voor ieder moment gedurende het hele meetjaar. Hoe meer mensen deelnemen aan het bewonerspanel, hoe beter een beeld ontstaat van de momenten waarop hinder wordt ondervonden.

Hoe worden bewoners geïnformeerd? 
 
Via de website van de gemeente Westvoorne, de lokale bladen en flyers worden de inwoners uit Oostvoorne opgeroepen deel te nemen aan het bewonerspanel. Na een instructie kunnen zij actief de geluidhindermomenten gaan aangeven via de daarvoor bedoelde website. Vervolgens worden de bewoners via de website van de gemeente geïnformeerd over de resultaten.

Wat is de rol van de VVBV?

De VVBV (Vereniging van Verontruste Burgers van Voorne) is betrokken bij het project vanwege hun lokale netwerk en gebiedskennis. Zij stimuleren de inwoners van Oostvoorne om deel te nemen aan het bewonerspanel. Daarnaast hebben zij een bijdrage geleverd aan het opstellen van de enquête voor het geluidbelevingsonderzoek
 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Milieu en Duurzaamheid