Losloopstroken honden en paarden

De juiste locatie van deze gebieden kunt u bekijken of downloaden

Losloopgebieden Rockanje

Losloopgebieden Oostvoorne

Losloopgebieden Brielse Meer Recreatieschap Voorne-Putten 

In de groene gebieden geldt dat honden hier los mogen lopen zonder beperking.

Via de volgende link kunt u nog meer informatie vinden met betrekking tot de losloopstroken/-gebieden: www.heerlijkbuiten.nl

Zakjesdispensers

Langs de belangrijkste routes, erkende overlast locaties en in de omgeving van de losloopstroken, zijn binnen de gemeente zakjesdispensers geplaatst, zodat u te allen tijde kunt voldoen aan de opruimplicht

Loslopende honden en paarden in natuurgebied

Er zijn meerdere locaties waar u met de (loslopende) hond(en) en of paarden kan genieten van de natuurgebieden. De gebieden zijn gelegen in en bij de duingebieden, zoals het Bosje van Oranje (Oostvoorne), het Berkenrijspad, inclusief de parkeerplaats aan de Berkenrijsweg (Oostvoorne).

Het Zuid-Hollands Landschap heeft bebording geplaatst bij de gebieden, zodat het duidelijkheid geeft naar hondenbezitters en ruiters, maar natuurlijk ook naar de wandelaars die van de natuur willen genieten.

Niet op badstrand

Het is niet toegestaan op het badstrand zich te bevinden met honden en/of rij-of trekdier vanaf 1 april tot en met 1 oktober tussen 08.00 en 18.00 uur (badstrand is tussen de strandpalen 12.000 en 13.300).

Via de aangegeven route via de duinen kunt u op het hondenstrand komen dat aansluit aan het badstrand, zowel aangegeven op de 1e als 2e Slag. U kunt wel met uw hond, aangelijnd, bij de aan het strand gelegen horeca komen.

De enige uitzondering op bovenstaande is de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Voor 08.00 uur en na 18.00 uur, in het hoogseizoen, mogen honden en/of rij-of trekdieren los op het badstrand. Let wel dat dan de opruimplicht aan de orde is. Vanaf 1 oktober is het strand vrij begaanbaar voor honden en ruiters, ook hierbij blijft de opruimplicht van kracht.

Vragen?

Voor vragen, tips en meldingen kunt u contact opnemen met het ServicePunt van de gemeente telefoon 14 0181.

Beleid

Nota hondenpoepbeleid

Inwoner