Pop up momenten veiligheidsonderwerpen

Eind vorig jaar is het nieuw Integraal Veiligheidsplan Westvoorne 2019-2022 vastgesteld. Hier zijn de inwoners van Westvoorne op verschillende manieren bij betrokken. Via een burgerpanelonderzoek zijn 450 inwoners gevraagd naar wat zij belangrijke veiligheidsonderwerpen vinden en of zij zich veilig voelen in hun buurt.

In de zomer organiseerde de gemeente zogenoemde ‘pop up’ momenten in Oostvoorne, Rockanje en Tinte waar burgemeester De Jong, politie en boa’s met inwoners spraken over veiligheid. Een aantal inwoners meldde meteen over onveilige situaties of overtredingen. Hier kunt u alle opgehaalde informatie nog eens terug lezen.

Hieronder vindt u alle meldingen die tijdens de ‘pop-up’ momenten zijn gedaan en de ondernomen acties. Om de gemeente Westvoorne zo schoon, heel en veilig mogelijk te houden, zullen de gemelde onderwerpen onder de aandacht blijven. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente Westvoorne via 14 181 of gemeente@westvoorne.nl.

Inwoner