Integraal veiligheidsplan

In november 2019 heeft de gemeenteraad van Westvoorne het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld.

Veiligheid is één van de kerntaken van de lokale overheid. Gemeenten hebben met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast tot jeugdcriminaliteit, van verkeersoverlast tot ondermijnende criminaliteit.

Effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist keuzes – keuzes over prioriteiten, instrumenten en samenwerking met veiligheidspartners. Deze keuzes worden vastgelegd in het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Door het opstellen van een IVP geeft de gemeente Westvoorne invulling aan haar regierol op het veiligheidsdomein, met daaraan gekoppeld een actieprogramma.

De gemeente Westvoorne hecht groot belang aan het veiligheidsgevoel van haar inwoners, ondernemers en bezoekers. Een prettige en veilige woon- en leefomgeving creëren is daarom één van de prioriteiten. Om deze prioriteit te realiseren, zoekt de gemeente actief de verbinding met inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij is veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met Christian Nagtegaal, telefoon 14 0181 of per e-mail: gemeente@westvoorne.nl.

Bekijk hier het integraal veiligheidsplan Westvoorne

Inwoner