Opruimplicht hondenpoep

  • Opruimplicht hondenpoep

    Binnen de bebouwde kom in de gemeente Westvoorne geldt een opruimplicht; hondenbezitters moeten zelf de poep van hun hond(en) opruimen. Echt leuk zal het nooit worden, het zelf opruimen van de hondenpoep.
    De gemeente heeft speciale hondenpoepbakken met gratis zakjesdispensers geplaatst op de erkende klachtenlocaties. De automaten zijn zo geplaatst dat u tijdens uw wandeling altijd één of meerdere bakken kunt tegen komen. Na het oprapen van de hondenpoep, kunt u het poepzakje weer in de afvalbak weggooien. U kunt het ook thuis weggooien bij het restafval (dus niet bij het GFT-afval).

    In de bijlagen vindt u overzichtskaarten van Rockanje en Oostvoorne met daarop de locaties waar u deze zakjesdispensers kunt vinden. Wanneer de zakjesdispensers leeg zijn verzoeken wij u dit door te geven aan de Buitendienst via (0181) 48 24 33.

    Te downloaden:

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Informatie