Passend Onderwijs: zorgplicht voor alle scholen

De Samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs hebben vanuit het Rijk de opdracht gekregen om vanaf 1 augustus 2014 iedere leerling een passende plek op school te geven. Scholen krijgen dan een zogenoemde zorgplicht. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind met een extra ondersteuningsbehoefte een goede onderwijsplek te bieden.

De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken met elkaar over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Passend Onderwijs is de enige decentralisatie waarin de gemeente niet leidend is. Waarom wij in tegenstelling tot veel andere gemeenten deze decentralisatie als de 4e Decentralisatie ervaren, is dat passend onderwijs directe invloed heeft op het gemeentelijke jeugdbeleid. Tussen het onderwijsveld en de gemeenten zal er tenminste overeenstemming moeten zijn over de aansluiting tussen ondersteuning in het onderwijs  en het gemeentelijke jeugdbeleid. Ook heeft passend onderwijs consequenties voor bijvoorbeeld het leerlingenvervoer, de leerplicht en de onderwijshuisvesting.

Meer informatie over de Wet passend onderwijs vindt u op deze websites:

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Decentralisaties