Participatiewet

Eén regeling voor alle mensen die kunnen werken maar daar ondersteuning bij nodig hebben.


Het uitgangspunt van de Participatiewet is: 

Iedereen in staat stellen om  volwaardig mee te doen en bij te dragen aan de samenleving.

Voor de meeste mensen is meedoen vanzelfsprekend; zij hebben een baan, kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en zijn ook op andere manieren maatschappelijk actief. Voor andere mensen is volwaardig meedoen een grotere opgave.

De overheid gaat zo veel mogelijk uit van de eigen kracht van mensen en biedt ondersteuning waar dit nodig is. Vanaf 2015 wil de overheid één regeling voor alle mensen die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben: de Participatiewet. In de Participatiewet worden de Wet Werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet.

Het wetsvoorstel Participatiewet is eind februari 2014 aangenomen door  de Tweede Kamer en ter behandeling aangeboden aan de Eerst Kamer. De hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn:

 • Vanaf 1 januari 2015 is de Wajong er alleen nog voor jonggehandicapten die nooit zullen kunnen werken.
 • Wie mogelijkheden heeft om te werken, kan bij de gemeente vragen om ondersteuning bij re-integratie en/of een uitkering.
 • De Wet sociale werkvoorziening (WSW) kent vanaf 2015 geen nieuwe instroom meer. Wie niet zonder ondersteuning kan werken, kan bij de gemeente hulp vragen.


De gemeente heeft tot eind 2014 om de Participatiewet voor te bereiden.

►  Ik val nu onder de Wajong, wat verandert er voor mij?

 • Voor mensen die al in de Wajong zitten, geldt dat zij herkeurd worden. Als er sprake is van zogenoemd arbeidspotentieel dan zal men met prioriteit een naar een garantiebaan op de arbeidsmarkt worden geleid. Als er geen arbeidspotentieel is, verandert er niets. Voor beide categorieën geldt dat zij bij het UWV blijven.
 • Voor mensen die nog niet in de Wajong zitten, geldt dat zij worden gekeurd. Hierbij geldt dat als zij arbeidspotentieel hebben, doorstromen naar de gemeente (Wwb) en als zij geen arbeidspotentieel hebben doorstromen naar de UWV (Wajong).
 • Vanaf 2015 is de Wajong alleen bestemd voor mensen zonder arbeidspotentieel.


►  Ik werk nu bij een sociale werkvoorziening, verandert er voor mij iets?

 • Voor mensen die nu al ‘Beschut werken’ via de sociale werkvoorziening verandert er niets, zij blijven Wsw-werknemer.
 • Voor de andere categorieën geldt dat geprobeerd wordt hen uit te laten stromen naar de reguliere arbeidsmarkt (participatiebanen).
 • Vanaf 2015 is er geen nieuwe instroom bij de sociale werkvoorziening meer mogelijk. Inwoners kunnen vanaf dat moment wel een beroep doen op de gemeente (Wwb). De gemeente zal voor beschut-werken-als-voorziening moeten zorgen.


►  Wat doet de gemeente om de Participatiewet goed voor te bereiden?

 • In de stadsregio Rotterdam wordt gewerkt aan het Werkbedrijf. Hieraan werken gemeenten, het UWV en de sociale partners samen om inhoud aan de Participatiewet te geven. Het gaat hierbij om eenzelfde uitvoering in de stadregio voor wat betreft:
  -  Social return on investment (in aanbestedingen meenemen dat mensen ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’ een plaats krijgen),
  -  Loonwaardemeting (om loonkostensubsidie te bepalen),
  -  Quotumregeling (dwangmiddel als gestelde doelen niet gehaald worden), ICT (regionale afstemming),
  -  Samenwerking WSPR (gezamenlijke werkgeversbenadering).
 • Op de Zuid-Hollandse Eilanden wordt zoveel mogelijk samengewerkt. Omdat de arbeidsmarkt(organisatie) er op Goeree Overflakkee  anders uitziet dan op Voorne-Putten wordt er aan twee Arbeidsontwikkelbedrijven gewerkt. Westvoorne doet dit met de gemeenten op Voorne-Putten. Deze gemeenten werken samen aan de voorbereiding van: maatregelen arbeidsplicht, kostendelersnorm, vier weken zoektermijn, tegenprestatie, arbeidsquotum, beschut werken als voorziening, loonkostensubsidie, no-risk polis en Wajong. Verder is op VP afgesproken dat de drie bestaande werkgeversteams (Hellevoetsluis/Westvoorne, Bernisse/Brielle/Spijkenisse en Welplaat) zullen fuseren en dat De Welplaat onderdeel wordt van het Arbeidsontwikkelbedrijf (AOB).  Voorzien is dat besluitvorming over alle onderdelen uiterlijk november 2014 zal plaatsvinden.


Kortom, in 2015 zal er op Voorne-Putten een Arbeidsontwikkelbedrijf gerealiseerd zijn die re-integratietaken op het terrein van Participatiewet en Wmo zal uitvoeren.

Meer informatie over de Participatiewet vindt u op de website van de Rijksoverheid

 

 

Inwoner
U bevindt zich op: Home > Inwoner > Decentralisaties