Basis Registratie Personen

Van elk lid van de Nederlandse bevolking wordt in de Basis Registratie Personen (BRP) een elektronische persoonslijst aangelegd. Op de lijst staan alle algemene gegevens over de betreffende persoon.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens voorziet in de regelgeving op verstrekking van deze persoonsgegevens waardoor de privacy wordt gewaarborgd.

Uittreksel uit de BRP

Doe je binnenkort examen of wilt u zich inschrijven voor een school/opleiding of woning? Steeds vaker moet u daarbij een uittreksel uit de BRP indienen. Een uittreksel BRP bevat tenminste uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. 


Gegevensverstrekking

Elke burger heeft het recht om te weten aan wie zijn BRP-gegevens zijn verstrekt. Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens zijn verstrekt uit de  Basis Registraite Personen, dan kunt u daarvan (schriftelijk) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht kosteloos thuis gestuurd.
 

Geheimhouding

Als burger heeft u het recht om een verzoek te doen om geheimhouding van persoonsgegevens. Via onderstaand formulier kunt u uw wens om geheimhouding aangeven.

Inwoner