Samen met 14 andere gemeenten valt gemeente Westvoorne onder de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). In dit overheidsorgaan werken deze gemeenten intensief samen met hulpdiensten, politie, waterschappen, het Havenbedrijf, de Milieudienst DCMR en het Openbaar Ministerie. Zo kan bij hedendaagse veiligheidsrisico's daadkrachtig en consequent worden opgetreden.

Vluchtelingen

De regio Rotterdam-Rijnmond heeft haar medewerking aangeboden om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. De gemeenten in de regio bereiden onder regie van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een structuur voor waarin we als gemeenten samen kunnen werken aan een regionale, gecoördineerde opvang van in Oekraïense vluchtelingen. Er wordt rekening gehouden met een grote toestroom en daarom bereidt de regio Rotterdam Rijnmond de opvang voor van in eerste instantie 2000 vluchtelingen uit het getroffen gebied. Hiermee helpen de gemeenten de Rijksoverheid om een korte periode van nijpend tekort aan opvangplekken te overbruggen.
 

Steeds meer mensen en bedrijven uit de regio Rotterdam-Rijnmond willen tijdelijke opvangplaatsen beschikbaar stellen. Voor het aanbieden van deze opvang gaat aanstaande maandag een speciaal telefoonnummer live: 088-877 9003. Ook kan een formulier via de website van de Veiligheidsregio worden ingevuld.  

Gaslevering

De mogelijkheid bestaat dat door de situatie tekorten ontstaan in de gaslevering. Los van de gevolgen voor huishoudens wordt ook gekeken naar de gevolgen voor het havenindustrieel complex. Om die reden wordt een analyse gemaakt van de eventuele consequenties van afschalen van de gasvoorziening.

Cyber

De effecten van cyberaanvallen zijn divers en daardoor onvoorspelbaar. De planvorming vanuit de VRR en crisispartners rondom uitval gas, elektra, telecom en ICT zijn of worden op dit moment geactualiseerd.

Burgemeester Peter de Jong is algemeen bestuurslid van de VRR: ‘Via de VRR blijven we geïnformeerd over de situatie die nu is ontstaan en over de mogelijke gevolgen voor ons gebied. We volgen de situatie nauwgezet en zorgen dat we goed voorbereid zijn en snel kunnen inspelen op veranderende situaties.'