Aan de zeezijde van de Haringvlietdam staan op dit moment zes windturbines. Deze zullen vervangen worden door twee nieuwe windturbines aan de binnenzijde van de dam, de kant van het Haringvliet. Op woensdag 21 april vindt hierover een digitale informatiebijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerde inwoners van Hellevoetsluis en omgeving, waar u zich voor kunt aanmelden.

Hellevoetsluis moet op haar grondgebied windmolens plaatsen met een gezamenlijk vermogen van 12 MW; daarover zijn afspraken gemaakt met de provincie en de regiogemeenten. Enkele jaren geleden is de keuze gemaakt om de nieuwe windturbines te plaatsen op de Haringvlietdam. Toen hebben ook informatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Op dit moment worden de plannen voor de nieuwe windturbines op de Haringvlietdam uitgewerkt door  E-Connection Project BV, dat de mogelijkheden onderzoekt voor het windpark.

Bestemmingsplan

Om de nieuwe windturbines mogelijk te maken, wordt het bestemmingsplan aangepast en worden vergunningen aangevraagd. Het streven is om alle noodzakelijke procedures dit jaar af te ronden. De nieuwbouw van de windturbines is op z’n vroegst te verwachten in 2023.
In de komende tijd volgen ook nog formele momenten van inspraak, vanaf het moment dat het bestemmingsplan ter inzage komt te liggen. Daarover volgt binnenkort meer informatie.

Informatiebijeenkomst

Voordat het zover is, wil de initiatiefnemer (E-Connection) graag met de omgeving in gesprek. Er zijn inmiddels meerdere bijeenkomsten gehouden voor de directe omgeving van het windpark. Op woensdag 21 april vindt een digitale bijeenkomst plaats voor alle geïnteresseerde inwoners van Hellevoetsluis en omgeving. De bijeenkomst start om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren.

Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze digitale bijeenkomst? Stuur dan uiterlijk maandag 19 april een mail met uw naam en adres naar info@e-connection.nl.
Kort voor de bijeenkomst ontvangt u een link om deel te kunnen nemen. Uw mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van de link en naderhand een verslag.

Vragen?

Dit is een bericht van de gemeente Hellevoetsluis. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Herbert Faber van de gemeente Hellevoetsluis. Dat kan per email h.faber@hellevoetsluis.nl of telefonisch op nummer 06 319 38 199.