Ontwikkeling integraal kindcentrum 

In het coalitieprogramma 2018-2022 heeft het college opgenomen dat het een IKC in Oostvoorne realiseert. Het ontwikkelen van een IKC is een meerjarenproject, waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Denk aan ouders, schoolbestuur, de kinderopvangorganisaties, omwonenden enz. 

Wat is een IKC precies?

In een IKC worden verschillende voorzieningen ondergebracht voor kinderen van nul tot dertien jaar, zoals onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en welzijnsactiviteiten. Het grote voordeel van de huisvesting van deze voorzieningen in één gebouw is dat de lijnen kort zijn tussen de verschillende instanties en dat zij elkaar kunnen versterken. Het uitgangspunt voor het IKC in Oostvoorne is dat er twee basisscholen, peuteropvang, buitenschoolse opvang, het jongerenwerk en het CJG in gehuisvest worden. 

Mogelijke locaties

Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor het IKC zijn in 2020 diverse locaties geïnventariseerd. Van deze tien locaties zijn er in januari 2021 vijf gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ging hier om obs De Bosrand aan de Mildenburglaan, De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg/F. van Borselenweg, Valweg/Molenweg, De Ruy en de Nieuwe Weg. Uiteindelijk zijn er twee locaties overgebleven die nader onderzocht zijn in 2021, namelijk die van obs De Bosrand (Mildenburglaan) en van De Driehoek (Vrouwe Machteldweg/F. van Borselenweg). 

Door de conclusies uit de onderzoeken, de raadplegingen in het kader van de Dorpsvisie Oostvoorne, de reactie van de hulpdiensten en de weerstand bij inwoners heeft de gemeenteraad besloten om, vooralsnog, niet verder te gaan met de locatie van obs De Bosrand aan de Mildenburglaan. Wel wilde de raad de locatie aan de Valweg/Molenweg opnieuw bekijken.

Naast de twee overgebleven locaties (De Driehoek aan de Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg en de Valweg / Molenweg) heeft het schoolbestuur van EduMare in maart 2022 een derde mogelijkheid ingebracht, namelijk uitbreiding van de huidige locaties van basisscholen obs Het Overbos (Polderslaan) en obs De Bosrand (Mildenburglaan).

Nog even de drie mogelijke locaties voor een nieuw IKC op een rij:

  • locatie Vrouwe Machteldweg / F. van Borselenweg
  • locatie Valweg / Molenweg
  • uitbreiding school Mildenburglaan en school Polderslaan

Onderzoeken

De gemeente heeft stedebouwkundig bureau Kuiper Compagnons gevraagd te onderzoeken hoe een IKC op deze locaties vorm zou kunnen krijgen en wat dit betekent voor de omgeving. Ook wordt gekeken naar de verkeerssituatie. De eerste schetsen worden op 29 juni 2022 gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst in Hotel ‘t Wapen van Marion.  

Participatie

Het college en het schoolbestuur vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden goed worden geïnformeerd en de gelegenheid krijgen hun mening te geven. Daarom worden belanghebbenden uitgenodigd voor bijeenkomsten. Ook kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, waarmee abonnees op de hoogte worden gehouden van het proces.

Informatiebijeenkomst 29 juni

Op 29 juni organiseert de gemeente Westvoorne weer een informatiebijeenkomst, waar de mogelijke locaties voor het IKC op de agenda staan. De bijeenkomst vindt plaats van 18.30 tot 21.30 uur in Hotel ’t Wapen van Marion, Zeeweg 60 in Oostvoorne. De inloopbijeenkomst is bedoeld voor ouders, inwoners en andere belanghebbenden. Aanmelden is niet nodig.  

Doel van de bijeenkomst

U kunt zich tijdens de bijeenkomst laten informeren over de mogelijke locaties en wat deze betekenen voor de omgeving. U kunt schetsen bekijken en uw mening geven over bijvoorbeeld de situering van het nieuw te bouwen IKC, de omgeving en de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden. De resultaten van de bijeenkomst worden samengevat in een verslag dat wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Westvoorne. 

Besluitvorming

De gemeenteraad gebruikt de opgehaalde informatie om zich een mening te vormen en een advies voor te bereiden voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Alle informatie die we ophalen zal zorgvuldig worden overgedragen. Besluitvorming zal naar verwachting plaatsvinden in 2023.

Meer informatie

Wilt u in de toekomst op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen rondom het IKC in Oostvoorne, dan kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief