Honden op het badstrand

Van april t/m september is het niet toegestaan om met uw hond het badstrand te betreden tussen de strandpalen 12.000 en 13.300. Deze regel geldt tussen 08.00 en 18.00 uur. Aangelijnde honden zijn wel toegestaan bij de aan het strand gelegen horeca.

Vanaf 1 oktober is het strand vrij begaanbaar voor honden.

Gedurende het hele jaar is de opruimplicht van kracht.

Deze regel geldt niet voor personen die vanwege een handicap door een geleidehond of sociale hulphond begeleid worden. Deze regel geldt ook niet voor personen die kunnen aantonen dat zij gekwalificeerd zijn voor het opleiden van een hond tot geleidehond of sociale hulphond.
 

Loslopende honden in natuurgebied

In Westvoorne kunt u op meerdere plaatsen genieten van de natuur met uw hond. Denk bijvoorbeeld het Bosje van Oranje en het Berkenrijspad in Oostvoorne. In deze natuurgebieden vindt u borden van het Zuid-Hollands Landschap. Hierop leest u de regels die gelden voor hondenbezitters.

Via de duinen kunt u ook het hondenstrand bezoeken. De route naar het hondenstrand staat aangegeven op de 1e en 2e Slag.
 

Losloopstroken honden binnen en buiten de bebouwde kom

Naar aanleiding van het vastgestelde hondenpoepbeleid heeft een groep hondenbezitters een petitie getekend om losloopgebieden voor honden binnen Westvoorne aan te wijzen. In oktober 2010 zijn deze gebieden binnen de bebouwde kom aangewezen.

Inmiddels heeft er veel overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, mevrouw Karst namens de hondenbezitters en de beheerders van de recreatie- en natuurgebieden binnen Westvoorne. De uitkomst van deze overleggen is dat er nu ook losloopgebieden aangewezen zijn op de stranden en in de natuur- en recreatiegebieden.

GZH, Natuurmonumenten en stichting het Zuid-Hollands Landschap hebben binnen hun beheerterreinen gekeken naar locaties waar honden vrij kunnen lopen en spelen. Uiteraard wordt te allen tijde verwacht dat de eigenaar zijn of haar hond onder controle heeft om de flora en fauna in deze gebieden niet meer dan noodzakelijk te verstoren. Buiten de aangewezen gebieden is het dus niet toegestaan om met de hond los te lopen.

De juiste locatie van deze gebieden kunt u hieronder bekijken.

Opruimplicht hondenpoep en zakjesdispensers

Binnen de bebouwde kom in de gemeente Westvoorne geldt een opruimplicht; hondenbezitters moeten zelf de poep van hun hond(en) opruimen. Echt leuk zal het nooit worden, het zelf opruimen van de hondenpoep.

De gemeente heeft speciale hondenpoepbakken met gratis zakjesdispensers geplaatst op de erkende klachtenlocaties. De automaten zijn zo geplaatst dat u tijdens uw wandeling altijd één of meerdere bakken kunt tegen komen. Na het oprapen van de hondenpoep, kunt u het poepzakje weer in de afvalbak weggooien. U kunt het ook thuis weggooien bij het restafval (dus niet bij het GFT-afval).

In de bijlagen vindt u overzichtskaarten van Rockanje en Oostvoorne met daarop de locaties waar u deze zakjesdispensers kunt vinden. Wanneer de zakjesdispensers leeg zijn verzoeken wij u dit door te geven aan de Buitendienst via (0181) 48 24 33.

Contact

Heeft u vragen, tips of wilt u een melding doen? Neem contact op met het ServicePunt via telefoonnummer 14 0181.