Gemeente Westvoorne vindt goede afvalscheiding belangrijk. Het merendeel van ons dagelijks afval kan door afvalscheiding worden hergebruikt of gerecycled. Afvalscheiding betekent ook minder verbranding, minder opslag van afval en werkt kostenbesparend. 

Onderzoek naar afvalscheiding

Inwoners van Westvoorne scheiden hun huishoudelijk afval zelf. Aan huis door oud papier,karton, restjes groente en fruit, tuinafval, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (bijvoorbeeld blikjes) en drinkpakken in de daarvoor bestemde containers weg te gooien. Via de milieustraat kunnen deze en nog twintig andere afvalstoffen (zoals hout, puin, frituurvet, asbest en harde kunststoffen) gescheiden worden ingeleverd. Al het andere huishoudelijk afval dat niet gescheiden wordt ingezameld is restafval. Bij een optimale afvalscheiding bestaat het restafval dus alleen uit huishoudelijk restafval en niet uit andere afvalsoorten. Hoe staat het ervoor in de gemeente Westvoorne? In juli 2021 analyseerde een gespecialiseerd bedrijf welke verschillende
soorten afval er in ons restafval nog aangetroffen worden. 

Uitkomsten

Inwoners van Westvoorne scheiden 78% van het huishoudelijk afval. Het doel voor 2021 was om te komen tot minimaal 75% afvalscheiding en dat is gelukt. Een ander (landelijk) doel is jaarlijks maximaal 100 kilo restafval per inwoner en vanaf 2025 zelfs 30 kilo. Per inwoner van Westvoorne wordt nu op jaarbasis gemiddeld nog 174 kilo als restafval aangeboden. Dit gemiddelde kan en moet nog sterk naar beneden.

Wat kunt u doen?

De uitkomsten laten zien hoe we ons huishoudelijk afval nog beter kunnen scheiden.
Van het aangeboden restafval (jaarlijks gemiddeld 174 kilo per inwoner), kan een fors deel gescheiden van het restafval richting de gemeentelijke afvalinzameling: 

 • groente-, fruit- en tuinafval (72 van 174 kilo) in de groene container;
 • plastic huishoudelijk afval, metalen verpakkingen en drinkpakken (13 van 174 kilo) in de oranje container, in doorzichtige plastic zakken (bijvoorbeeld de oranje Plastic Heroes-zak) of in de ondergrondse pmd-afvalbakken;
 • papier/karton (11 van 174 kilo) in de blauwe container, ondergrondse opk-afvalbakken of andere inzamellocaties.Van de resterende 78 kilo restafval kan o.a. glas, textiel, hout en puin worden gescheiden. 

Nuttige tips

Helpt u ook mee? Hierbij enkele nuttige tips:

 • Sorteer uw huishoudelijk afval, door ook in huis aparte afvalbakken te gebruiken voor groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), oud papier en karton (opk-afval), plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd-afval) en restafval;
 • Het bewaren van groente- en fruitafval kan voor luchtjes in huis zorgen. Gebruik een gft-aanrechtbakje om uw afval dagelijks te verzamelen en weg te gooien;
 • Gooi gft-afval alleen weg in de groene container;
 • Vraag een extra gft-container aan, bijvoorbeeld voor snoeiafval;
 • Gooi pmd-afval weg in de oranje container, in doorzichtige plastic zakken (bijvoorbeeld de oranje Plastic Heroes-zak) of in de ondergrondse pmd-afvalbakken;
 • Oranje zakken gratis in huis halen? Lees hier meer: www.westvoorne.nl/plastic-afval-en-pmd;
 • Gebruik voor batterijen, lampen en kleine elektrische apparaten een Jekko, een praktisch inzamelmiddel voor thuis (verkrijgbaar bij gemeentehuis en milieustraat);
 • Wissel een kleine oranje pmd-container in voor een grotere;
 • Gooi opk-afval gescheiden van ander afval weg in de blauwe container, ondergrondse opk-afvalbakken of andere inzamellocaties;
 • Wissel een kleine blauwe opk-container in voor een grotere;
 • In onze milieustraat kunt u alle afvalstoffen gescheiden inleveren;
 • Lees meer op www.afvalwijzer.nl over de ophaalkalender en informatie over de verschillende afvalsoorten, welk afval daarbij hoort en op welke manieren de afvalsoorten kunnen worden weggegooid. Hier staan ook alle inzamellocaties; Loopt u tegen beperkingen aan of heeft u tips om afval beter te kunnen scheiden, laat het ons dan graag weten.

Bent u geïnteresseerd in de volledige onderzoeksrapportage? Op verzoek sturen wij u dat graag toe. U kunt hiervoor en voor andere vragen, opmerkingen en/of suggesties contact opnemen met ons ServicePunt: telefoon 14 0181 of per e-mail servicepunt@westvoorne.nl.