Deze pagina is bedoeld voor:

  • ondernemers die tweedehands en ongeregelde producten verkopen;
  • consumenten die tweedehands producten aanbieden of kopen.

Om misdaad te bestrijden vindt de gemeente Westvoorne het belangrijk om handel in gestolen producten te voorkomen. Diefstal is namelijk alleen aantrekkelijk als er ook iemand is die de gestolen producten wil kopen. Daarom werken we samen aan het voorkomen van diefstal en heling.

Wat is heling?

Heling is het kopen, bezitten of verkopen van gestolen producten en voertuigen. Heling is strafbaar. Onder heling valt ook het kopen van producten als u had kunnen vermoeden dat het om een gestolen artikel gaat. Bijvoorbeeld: u kunt een fiets, mobiele telefoon of auto kopen voor een prijs die eigenlijk te mooi is om waar te zijn. Die prijs is dat ook vaak. Meestal gaat het dan om een gestolen product.

De gemeente Westvoorne vindt vrijheid voor ondernemers heel belangrijk. Iedere ondernemer kan het beroep van handelaar/opkoper uitvoeren. Handelaren horen ook bij een gemeente als Westvoorne. Maar een deel van deze branche is kwetsbaar voor het mogelijk maken van criminaliteit. Tweedehands producten kunnen via handelaren snel worden omgezet in geld. Het kan zijn dat de aangeboden producten van diefstal komen. Zo kan een handelaar zich (ongewild) schuldig maken aan heling, wanneer deze de aangeboden gestolen producten inkoopt.

Controle via www.stopheling.nl

De gemeente Westvoorne wil dat handelaren onderzoek doen naar de afkomst van de producten voordat die worden ingekocht. Hierdoor kan de handelaar voorkomen dat hij gestolen producten inkoopt. De politie registreert alle gestolen producten. Op www.stopheling.nl(externe link) of via de app Stopheling kunt u controleren of een product als gestolen is aangemeld. 

Aanmelden

Voor handelaren geldt specifieke wet- en regelgeving. Zo zijn handelaren wettelijk verplicht altijd een goedgekeurd in- en verkoopregister bij te houden. Handelaren in ongeregelde en/of gebruikte (tweedehands) producten zijn daarnaast verplicht om zich als handelaar bij de gemeente Westvoorne aan te melden. Doordat een handelaar zich aan de wetten en regels houdt, helpt hij bij het tegengaan van diefstal en heling.

Meer info:www.ikbenhandelaar.nl(externe link)

Vragen?

Heeft u vragen over heling? Dan kunt u contact opnemen met het ServicePunt van gemeente Westvoorne via telefoonnummer 14 0181 of e-mail servicepunt@westvoorne.nl.