Tintestein

Algemene omschrijving project
Het project ‘Verenigingsgebouw Tintestein’ is ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is een actieve vorm van burgerparticipatie. Daarom werken de gemeente Westvoorne en de ‘Stichting Ons Tintestein’ in dit project nauw samen. 

Concreet moet het project leiden tot een verenigingsgebouw met sportzaal, ofwel: een eigentijds centrum voor sociale, culturele en sportieve activiteiten in Tinte. Hiertoe zal het oude schoolgebouw ‘Tintestein’ worden verbouwd en worden uitgebreid met een sportzaal.

Met het realiseren van een nieuwe plaats van ontmoeting voor inwoners en verenigingen draagt de gemeente bij aan het vergroten van de leefbaarheid van Tinte. De inwoners van Tinte krijgen, met hun enthousiasme, ideeën en inzet, de ruimte voor burgerinitiatief. 

Gemeente Westvoorne én Stichting Ons Tintestein hopen dat het project de levendigheid van het dorp en saamhorigheid vergroot. En dat sociale voorzieningen terugkomen of behouden kunnen worden. Een vitaal dorp is goed voor de inwoners en de gemeente.

Planning 
Het project is in twee delen opgedeeld. De verbouwing van het bestaande gebouw en de bouw van een sporthal die in verbinding komt te staan met het verenigingsgebouw. 
september 2018: oplevering sportzaal
mei 2018 : feestelijke ingebruikname van het verbouwde verenigingsgebouw
januari 2018: presentatie schetsen aan omwonenden en geïnteresseerden 


Stand van zaken
Voor de laatste ontwikkelingen rondom het project “Tintestein” verwijzen wij u naar de meest recente nieuwsbrief. Ook kunt u veel informatie vinden op de website: www.tintestein.nl
 

Archief

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Projecten > Tintestein