Tijdelijke verhuur

Wat is tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

Door de kredietcrisis staan woningen langer te koop. De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen, die in afwachting zijn van verkoop, tijdelijk te verhuren. Omdat bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet een groot deel van de huurbescherming niet geldt, is hiervoor een vergunning van de gemeente nodig. Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om aan uw hypotheekverstrekker toestemming te vragen voor tijdelijke verhuur van uw woning.

Een vergunning aanvragen?

De gemeente Westvoorne heeft geen apart beleid ontwikkeld voor de tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandwet, maar sluit aan bij het landelijk beleid. De woningeigenaar dient bij de gemeente een aanvraag in via het formulier VROM ‘Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur’ en een ingevuld woningwaarderingsformulier. De aanvrager moet tevens aantoonbaar de eigenaar en laatste bewoner van de woning te zijn en het huis dient aantoonbaar in verkoop te staan.

De gemeente kan de vergunning afgegeven voor maximaal vijf jaar. Bij verkoop van het huis heeft de verhuurder een opzegtermijn van drie maanden. Het huis moet wel voor minimaal zes maanden worden verhuurd.

Aanvraagformulieren

Vaststelling huurprijs

De huurprijs is vrij overeen te komen tussen eigenaar-verhuurder en de tijdelijke huurder en is niet langer gebonden aan een maximale huursom.

Kosten

Aan het verlenen van een vergunning voor het tijdelijk verhuren van leegstaande woningen zijn kosten (leges) verbonden. Voor de behandeling van de aanvraag voor tijdelijke verhuur bent u een legesbedrag van € 141,70 verschuldigd.

Meer informatie

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook de Vereniging Eigen Huis en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben veel informatie over tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet en huurovereenkomsten op hun site staan.

Als u vragen heeft over het aanvragen van een vergunning kunt u contact opnemen met Leo Dorst via telefoonnummer (0181) 40 80 33 of per e-mail ldorst@westvoorne.nl.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Wonen & uw buurt > Tijdelijke verhuur