De starterslening, een steuntje in de rug voor woningkopers

Als nieuwkomer op de woningmarkt wil je niks liever dan een woning kopen. Daarvoor is geld, veel geld nodig. Gemeente Westvoorne kan hierbij een helpende hand bieden via een starterslening.

De gemeente biedt aan inwoners van Westvoorne de starterslening al een aantal jaren aan. Ook studenten en scholieren die vóór hun studie minimaal een jaar in Westvoorne hebben gewoond en elders hebben gestudeerd én binnen 3 jaar na beëindiging van hun studie terug willen naar Westvoorne komen voor een starterslening in aanmerking. Dat was tot voor kort de regeling. In april 2014 heeft de gemeenteraad de regeling echter verruimd. De voorwaarde dat je in Westvoorne woont of gewoond hebt is vervallen. Alle inwoners van Nederland die aan de voorwaarden voldoen kunnen nu een starterslening aanvragen.

Wat zijn die voorwaarden?

  • Je woont in Nederland en je bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.
  • Je bent 18 jaar of ouder en verblijfsgerechtigd (met verblijfsvergunning).
  • Op het moment dat je de aanvraag doet, ben je inwonend of je woont minimaal een jaar zelfstandig in een huurwoning.
  • De totale koopsom (dus inclusief alle kosten) van de nieuwe of bestaande woning mag niet meer bedragen dan € 245.000,--

Wat houdt de starterslening in?

Kort gezegd: de starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat bij de bank kunt lenen. Hiervoor gelden de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
De hoogte van de starterslening hangt af van je inkomen, eventueel je eigen vermogen en de hoogte van de aankoopsom van de woning. Als starter kun je maximaal 20% van de aankoopsom van de woning lenen, met een maximum van € 40.000,--.

In het begin hoef je geen rente en aflossing over de starterslening te betalen. Dat scheelt behoorlijk in je woonlasten. Je gaat na drie jaar wel rente en aflossing betalen, tenzij je dat nog niet kunt betalen. Je kunt dan bij SVn een hertoets aanvragen om het maandbedrag te bepalen dat je wel kunt terugbetalen.

Je kunt de starterslening in principe voor elk type woning aanvragen. Dus zowel voor een nieuwbouwwoning, een bestaand huis of bijvoorbeeld een huurwoning die je koopt van het woonbedrijf Westvoorne.

Hoe kun je een starterslening aanvragen?

Wil je van deze lening gebruik maken en denk je aan de voorwaarden te voldoen? Vul het aanvraagformulier in via het Digitaal Loket, download, print en onderteken het formulier, waarna je het opstuurt naar of afgeeft bij de gemeente. De gemeente beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de hiervoor genoemde voorwaarden. Is dat het geval dan ontvang je van de gemeente een toewijzingsbrief. Bij die brief zit het aanvraagformulier waarmee je de lening kunt aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn voert o.a. een financiële toets uit om te bepalen of u in aanmerking komt voor een starterslening. Ook stelt SVn de definitieve hoogte van de starterslening vast. Dit bedrag is inclusief afsluitkosten SVn en borgtochtprovisie NHG. Svn stuurt u een offerte.

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over de starterslening, neemt dan contact op met Leo Dorst, telefoonnummer (0181) 40 80 33, e-mail lj.dorst@westvoorne.nl of kijk op www.starterslening.nl of www.svn.nl.
Voor meer specifieke informatie over de starterslening en de verdere afhandeling van de aanvraag kun je bellen met SVn, telefoon (088) 253 9400.
 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Wonen & uw buurt > Startersleningen