Startersleningen

De starterslening, een steuntje in de rug voor woningkopers

Als nieuwkomer op de woningmarkt wil je niks liever dan een woning kopen. Daarvoor is geld, veel geld nodig. Gemeente Westvoorne kan hierbij een helpende hand bieden via een starterslening.

De gemeente biedt aan inwoners van Westvoorne de starterslening al een aantal jaren aan. Ook studenten en scholieren die vóór hun studie minimaal een jaar in Westvoorne hebben gewoond en elders hebben gestudeerd én binnen 3 jaar na beëindiging van hun studie terug willen naar Westvoorne komen voor een starterslening in aanmerking. Dat was tot voor kort de regeling. In april 2014 heeft de gemeenteraad de regeling echter verruimd. De voorwaarde dat je in Westvoorne woont of gewoond hebt is vervallen. Alle inwoners van Nederland die aan de voorwaarden voldoen kunnen nu een starterslening aanvragen.

Wat zijn die voorwaarden?

  • Je woont in Nederland en je bent ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie.
  • Je bent 18 jaar of ouder en verblijfsgerechtigd (met verblijfsvergunning).
  • Op het moment dat je de aanvraag doet, ben je inwonend en heb je nog niet zelfstandig gewoond, of je woont minimaal een jaar zelfstandig in een huurwoning.
  • De totale koopsom (dus inclusief alle kosten) van de nieuwe of bestaande woning mag niet meer bedragen dan € 245.000,--.
  • Je moet in het bezit zijn van een getekende voorlopige koopovereenkomst van de aan te kopen woning.
     

Wat houdt de starterslening in?

Kort gezegd: de starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van de woning en het maximale bedrag dat bij de bank kunt lenen. Hiervoor gelden de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.
De hoogte van de starterslening hangt af van je inkomen, eventueel je eigen vermogen en de hoogte van de aankoopsom van de woning. Als starter kun je maximaal 20% van de aankoopsom van de woning lenen, met een maximum van € 40.000,--.

In het begin hoef je geen rente en aflossing over de starterslening te betalen. Dat scheelt behoorlijk in je woonlasten. Je gaat na drie jaar wel rente en aflossing betalen, tenzij je dat nog niet kunt betalen. Je kunt dan bij SVn een hertoets aanvragen om het maandbedrag te bepalen dat je wel kunt terugbetalen.

De starterslening, een steuntje in de rug voor woningkopers

Je kunt de starterslening in principe voor elk type woning aanvragen. Dus zowel voor een nieuwbouwwoning, een bestaand huis of bijvoorbeeld een huurwoning die je koopt van het woonbedrijf Westvoorne.

Hoe kun je een starterslening aanvragen?

Wil je van deze lening gebruik maken en denk je aan de voorwaarden te voldoen? Vraag dan bij het ServicePunt het originele formulier aan via servicepunt@westvoorne.nl  of 14 0181. De behandelende organisatie SVn accepteert alleen het originele aanvraagformulier kan daarom niet via het Digitaal Loket worden gedownload.
Op dat moment word je bij de gemeente als aanvrager geregistreerd. Dit is belangrijk omdat er een maximum is gesteld aan het budget voor starterslening. De registratiedatum geeft de volgorde van binnenkomst aan en is bepalend voor het al dan niet toekennen van een starterslening.

Het ingevulde aanvraagformulier met alle gegevens en bijlage stuur je terug naar de gemeente. De gemeente stuurt de aanvraag door naar het Stimuleringsgrond Volkshuisvesting (SVn). Zij beoordelen de aanvraag en adviseren de gemeente om de aanvraag toe te kennen (met vermelding van de hoogte van de lening) of af te wijzen. Daarna krijg je van de gemeente een toewijzingsbrief voor de starterslening of een afwijking. Bij toewijzing wordt er door SVn een hypotheekofferte gemaakt en worden de benodigde stukken in orde gemaakt voor de notaris.

Heb je vragen?

Wil je meer informatie over de starterslening, neemt dan contact op met Leo Dorst, telefoonnummer (0181) 40 80 33, e-mail ldorst@westvoorne.nl of kijk op www.svn.nl
Voor meer specifieke informatie over de starterslening en de verdere afhandeling van de aanvraag kun je bellen naar het SVn, (033) 25 39 401.
 

Links

De verordening met de voorwaarden

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Wonen & uw buurt > Startersleningen