Riolering

Het inzamelen en afvoeren van vrijkomend afvalwater van percelen is een taak van de gemeente. De gemeente legt hiervoor een leiding tot aan de grens van het perceel. Op de grens van het perceel zit een erfscheidingsput. Achter de erfscheidingsput is de eigenaar van het perceel verantwoordelijk voor de inzameling van het afvalwater.

Binnen bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom hoort naast huishoudelijk afvalwater ook de inzameling en afvoer van het overtollig hemelwater en grondwater dat bij de perceelsgrens wordt aangeboden bij de taak van de gemeente. U kunt bij ons een aansluiting aanvragen als u afvalwater vanuit u perceel naar het gemeentelijk systeem wilt afvoeren.

Buiten bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom wordt alleen het huishoudelijk afvalwater ingezameld. Overtollig hemel en grondwater moet hier rechtstreeks op het nabij gelegen oppervlaktewater worden geloosd. Het inzamelen gebeurt buiten de bebouwde kom met een riolering die werkt met pompen. Bij sloten rondom het perceel en huizen die lager staan in de omgeving wordt in een aantal situaties de pompput op het perceel geplaatst.

Er kunnen tijdens regenbuien problemen ontstaan als er naast huishoudelijk afvalwater ook regenwater van dakvlakken en het verharde terrein op de riolering wordt geloosd. Het water kan dan in de woning terug lopen.

Verstoppingen en storingen

Verstoppingen en storingen kunnen door zorgvuldig gebruik van de riolering worden voorkomen. Het is belangrijk dat u geen olie, vet, lijm of cementproducten via de afvoer loost op de riolering. Ook vast afval zoals hygiƫnedoekjes, en maandverband kunnen verstoppingen en storing in de rioolpomp veroorzaken. Deze dingen horen niet in de riolering.

Blijft er water in de afvoer staan? Komt het water in uw toilet omhoog als u spoelt? Er kan dan een verstopping en/of storing in de afvoer van de riolering zijn. De oorzaak dient in eerste instantie door uzelf te worden onderzocht. Tot aan de erfscheidingsput op de perceelsgrens is van de eigenaar van het perceel. Kunt u de oorzaak niet in de leiding binnen uw woning vinden? Graaf dan eerst de erfscheidingsput op. Als deze put droog staat zit er een verstopping in de leiding naar uw woning. Staat er water in de put? Bel dan de gemeente. Het telefoonnummer is (0181) 40 80 00. Wij zullen dan de afvoer van ons deel van de rioolaansluiting ontstoppen.

Drukriool

n.t.b.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Wegen & riolering > Riolering