Procedure

U heeft al gecontroleerd of er een omgevingsvergunning nodig is en wat voor soort vergunning. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de procedure van de vergunning.

Omgevingsvergunning

Indien het bouwwerk niet vergunningsvrij gebouwd kan worden, dan wordt het altijd een reguliere omgevingsvergunning. De gemeente toetst uw bouwplan aan:

  1. De gemeentelijke bouwverordening
  2. Archeologie

Uitgebreide procedure

Indien de aanvraag omgevingsvergunning ook bestaat uit een aanvraag gebruiksvergunning, milieuvergunning of wijzigen van een monument, of in sommige gevallen niet past binnen bestemmingsplan, wordt er een uitgebreide procedure gevolgd.

Procedure vergunningaanvraag 

  1. Bewijs van ontvangst & publicatie aanvraag
  2. Controle volledigheid aanvraag (ontvankelijkheidstoets)
  3. Toetsing aanvraag
  4. Besluit (vergunning wordt verleend, geweigerd of niet-ontvankelijk verklaard)

Beslistermijnen

Omgevingsvergunning: 8 weken

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 26 weken

 

Opmerkingen:

  • De termijnen gelden niet als uw bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan.
  • De termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning kan eenmaal met zes weken worden verlengd (verdagingsbesluit).

 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bouwen & slopen > Procedure