Fazantenlaan / Patrijzenlaan Oostvoorne

Status: in voorbereiding.

Op 5 juni 2019 is het voornemen bekend gemaakt dat de planvorming  voor het projectgebied Fazantenlaan - Patrijzenlaan in Oostvoorne opnieuw wordt opgepakt. Er is nog geen bestemmingsplan in procedure gebracht.

Het plangebied voor dit bestemmingsplan is opgenomen in het op 25 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne. Herontwikkeling van deze locatie voor woningbouw blijft, ook na de beeindiging van de eerdere gesprekken over een invulling, het uitgangspunt voor de toekomstige inrichting van dit gebied. Op welke wijze en welke termijn het gebied wordt ontwikkeld is momenteel nog niet bekend. Het gaat om een mogelijke ontwikkeling op de langere termijn (vanaf 2020).

De komende periode wordt gewerkt aan een verdere verkenning van de mogelijke invulling qua bouwprogramma en wordt gekeken op welke termijn invulling mogelijk kan worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie.  

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in voorbereiding