Sanering glastuinbouw Westvoorne 2019

Dit item is verlopen op 04-12-2018.

status: in voorbereiding

Met het bestemmingsplan worden bij een aantal verspreid in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf wegbestemd. Ter compensatie hiervoor wordt op enkele locaties de bouw van een of enkele woningen toegestaan. Twee bedrijven zetten hun agrarische activiteiten voort zonder glastuinbouw. Met de diverse eigenaren van de glastuinbouwbedrijven worden momenteel afrondende gesprekken gevoerd over de vastlegging van de afspraken voor de sanering. 
De volgende locaties worden waarschijnlijk in het bestemmingsplan opgenomen:

- Doornweg 6 Rockanje i.c.m. Blindeweg 15 Rockanje;

- Aelbrechtsweg 12 Oostvoorne;

- Langeweg 34 Rockanje;   

- Torenweg 10 Rockanje.


De opname in dit bestemmingsplan hangt af van de vraag of tijdig overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden voor de sanering. Waarschijnlijk wordt het ontwerpbestemmingsplan in het najaar van 2018 in procedure gebracht.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure