Sanering glastuinbouw Westvoorne 2018

Dit item is verlopen op 28-06-2018.

status: vastgesteld, nog niet in werking

Met het bestemmingsplan worden bij twee in het buitengebied gelegen locaties de mogelijkheden voor het uitoefenen van een glastuinbouwbedrijf wegbestemd. Ter compensatie hiervoor wordt op een locatie de bouw van een nieuwe woningen toegestaan.  
De volgende locaties zijn in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen:
-    Ziekewei 14/16 Rockanje, i.c.m. Waterbospad ongenummerd Rockanje;
-    Rondeweiweg 12 Rockanje. 

Het bestemmingsplan is op 24 april 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Het vastgestelde plan ligt vanaf 17 mei 2018 ter inzage. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie.

In het ontwerpbestemmingsplan was ook de locatie Walinxweg 3 Rockanje opgenomen. De gemeenteraad heeft besloten deze locatie bij de vaststelling uit het bestemmingsplan te laten en op een later moment het bestemmingsplan voor deze locatie vast te stellen. 

Het ontwerpbestemmingsplan is nog te bekijken via de website RO-Online.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure