Sanering glastuinbouw Rondeweiweg 12 Rockanje

Dit item is verlopen op 02-03-2018.

Status: in voorbereiding.

Het ontwerpbestemmingsplan kan ter inzage worden gelegd zodra de benodigde exploitatieovereenkomst voor de sanering van het glastuinbouwbedrijf is getekend. Naar verwachting gebeurt dit eind 2016 of begin 2017. Op dit moment kunnen aan dit ontwerpbestemmingsplan nog geen rechten worden ontleend.

Beoogd wordt de mogelijkheden voor een glastuinbouwbedrijf ter plaatse weg te bestemmen. Een groot deel van de aanwezige kassen en bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een zogenaamde 'burgerwoning'. Er worden geen nieuwe woningen mogelijk gemaakt.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure