Ontwerpbestemmingsplan Westerlandseweg 4-8 Tinte/Aelbrechtsweg 8a Oostvoorne

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Status: ontwerp-bestemmingsplan


Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Westerlandseweg 4-8 in Tinte en Aelbrechtsweg 8a in Oostvoorne. Met het bestemmingsplan wordt 3 hectare glasrechten op het perceel Aelbrechtsweg 8a weg bestemd. Dit perceel krijgt de bestemming akkerbouw. Aan het perceel Westerlandseweg 4-8 wordt 4,17 hectare glasrechten toegevoegd, wordt de woning Westerlandseweg 8 bestemd als ‘plattelandswoning’ en wordt een maatwerkbouwvlak voor water-technische voorzieningen gerealiseerd.    

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 30 augustus 2018 voor een periode van zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na afloop van de zienswijzenfase wordt het bestemmingsplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure