Omgevingsvisie Westvoorne 2030

Dit item is verlopen op 26-10-2016.

status: vastgesteld, nog niet in werking

De gemeenteraad heeft de omgevingsvisie op 5 juli 2016 vastgesteld. De ter inzage legging van de vastgestelde visie wordt nu voorbereid, dit zal waarschijnlijk eind oktober plaatsvinden. Ter informatie kunt u alvast de PDF bestanden bekijken. Ook is de omgevingsvisie al te bekijken via de website RO-Online.

De Omgevingsvisie Westvoorne 2030 vormt onder andere het beleidskader voor de algehele herziening van de diverse bestemmingsplannen voor het buitengebied van Westvoorne, waaronder Landelijk Gebied Westvoorne en Kruiningergors. Met de voorbereiding van deze algehele herziening, het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne, is inmiddels gestart.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure