Buitengebied Westvoorne (algehele herziening landelijk gebied)

status: ontwerp ligt ter inzage

Het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne vervangt in principe alle geldende ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied van Westvoorne. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (in 2021) stellen we het nieuwe plan alvast op als omgevingsplan, in de geest van de nieuwe wet. 

Het ontwerp van het omgevingsplan ligt van 28 juni tot en met 8 augustus 2019 ter inzage. Een ieder is in de gelegenheid gesteld om een zienswijze op het ontwerp in te dienen. Ook worden diverse inloopbijeenkomsten georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de publicatie van de start van de inzagetermijn. 

Het ontwerp omgevingsplan is te bekijken via deze aparte website. Wij adviseren u het plan op die website te raadplegen. Het ontwerp omgevingsplan is ook beschikbaar gesteld op de website RO-Online. Het plan werkt op deze site echter niet zoals wij dat beogen en is met name vanwege wettelijke verplichtingen daar geplaatst. U kunt het plan vinden via deze link

Het omgevingsplan stellen we samen op met de gemeente Brielle. Qua systematiek is het plan van Westvoorne vergelijkbaar met het omgevingsplan Buitengebied Brielle. U kunt het ontwerp omgevingsplan voor het buitengebied van Brielle bekijken via deze website.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure