Buitengebied Westvoorne (algehele herziening landelijk gebied)

status: inzagetermijn voorontwerp afgelopen, ontwerp wordt voorbereid

Het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne vervangt in principe alle geldende ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied van Westvoorne. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (in 2021) stellen we het nieuwe plan alvast op als omgevingsplan, in de geest van de nieuwe wet. 

Het voorontwerp heeft in het kader van een inspraakprocedure ter inzage gelegen van 5 oktober tot en met 15 november 2018. De ontvangen reacties op het plan zijn samengevat en beantwoord, er wordt nu gewerkt aan de uitwerking van het ontwerp-omgevingsplan. We streven er naar om eind juni / begin juli 2019 het ontwerp in procedure te brengen. 

Het voorontwerp omgevingsplan is nog te bekijken via deze aparte website.

Het omgevingsplan stellen we samen op met de gemeente Brielle. Qua systematiek is het plan van Westvoorne vergelijkbaar met het omgevingsplan Buitengebied Brielle. U kunt het voorontwerp omgevingsplan voor het buitengebied van Brielle bekijken via deze website.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure