Buitengebied Westvoorne (algehele herziening landelijk gebied)

status: vastgesteld

Het omgevingsplan Buitengebied Westvoorne vervangt in principe alle geldende ruimtelijke plannen voor het landelijk gebied van Westvoorne. Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet (in 2021) stellen we het nieuwe plan alvast op als omgevingsplan, in de geest van de nieuwe wet. 
Het omgevingsplan is in de raadsvergadering van 22 januari 2020 gewijzigd vastgesteld. Het omgevingsplan ligt nu ter beoordeling bij de Provincie Zuid-Holland. Deze beoordeling zal vermoedelijk zes weken in beslag nemen. Na deze zes weken worden alle indieners van een zienswijze schriftelijk bericht en start de beroepstermijn van zes weken. De start van de beroepstermijn wordt ook bekendgemaakt op de gemeentepagina, de Staats Courant, in Weekblad Westvoorne en via deze link. 

Het ontwerp omgevingsplan is te bekijken via deze aparte website. Wij adviseren u het plan op die website te raadplegen. Het ontwerp omgevingsplan is ook beschikbaar gesteld op de website RO-Online. Het plan werkt op deze site echter niet zoals wij dat beogen en is met name vanwege wettelijke verplichtingen daar geplaatst. U kunt het plan vinden via deze link

Het omgevingsplan stellen we samen op met de gemeente Brielle. Qua systematiek is het plan van Westvoorne vergelijkbaar met het omgevingsplan Buitengebied Brielle. U kunt het ontwerp omgevingsplan voor het buitengebied van Brielle bekijken via deze link.

Digitale planvorming

De Omgevingswet gaat uit van een digitale werkwijze. De systematiek van het omgevingsplan is hierop afgestemd. Dit betekent onder andere ook dat een papieren versie van het nieuwe plan niet werkbaar is. Als u begeleiding wilt bij het raadplegen van het omgevingsplan of geen beschikking hebt over internet dan wordt u geholpen bij de afdeling VROM van de sector Grondgebied.

Maatregelen op het gemeentehuis vanwege het coronavirus

In verband met de maatregelen in het kader van het coronavirus is het gemeentehuis alleen op afspraak te bezoeken. Indien u het omgevingsplan en de bijbehorende stukken wenst in te zien of hulp wenst bij het raadplegen van het omgevingsplan op het internet, kunt u contact opnemen met Sharon Dekker via 0181-40 81 53 of e-mailadres s.dekker@westvoorne.nl.    

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Plannen in procedure