Overzicht en uitleg

U vindt hier een toelichting op de diverse bestemmingsplannen in Westvoorne. Via de hyperlinks kunt u direct doorklikken naar een plan.

Rockanje

In Rockanje geldt ten zuiden van de Hoogvlietlaan-D van Voornelaan het bestemmingsplan Dorpsgebied Rockanje, ten noorden het plan Dorpsgebied Rockanje noord. Voor het bedrijventerrein Moolhoek geldt het plan Bedrijventerreinen Westvoorne. Voor een deel van het gebied De Drenkeling is een bestemmingsplan vastgesteld en is verdere planvorming in voorbereiding. Om de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum / brede school mogelijk te maken is het bestemmingsplan MFC / Brede School Rockanje opgesteld.

Tinte

Voor Tinte geldt het bestemmingsplan Dorpsgebied Tinte. Voor de locatie Colinslandsedijk 27 is een apart bestemmingsplan vastgesteld.

Oostvoorne

Voor Oostvoorne is in juni 2013 het bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne vastgesteld. In dit plan is de hele dorpskern opgenomen, op enkele recente bouwlocaties na. Voor deze gebieden zijn aparte bestemmingsplannen van kracht (Voorweg, Achter Noordweg 27, Achter Noordweg 10Kerkplein en Hoofdweg). Voor het bedrijventerrein Pinnepot geldt het plan Bedrijventerreinen Westvoorne.

Buitengebied

Voor het zeegebied, inclusief de stranden en het Oostvoornse Meer, geldt het bestemmingsplan Zeegebied Westvoorne 2013.

Voor het overige buitengebied gelden diverse plannen, vastgesteld sinds 2006. Momenteel wordt gewerkt aan een algehele herziening, waarbij diverse plannen worden samengevoegd. De vaststelling van dit omgevingsplan Buitengebied Westvoorne is gepland voor eind 2019. Het ontwerp van het plan wordt in juni of juli 2019 in procedure gebracht. Voorafgaand aan de algehele herziening is een omgevingsvisie opgesteld voor de hele gemeente. In deze omgevingsvisie Westvoorne 2030 komt ook het ruimtelijke beleid voor het buitengebied aan bod.

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Bestemmingsplannen > Overzicht en uitleg