Oranjelaan/Vlasakker Rockanje

De wijk Oranjelaan/Vlasakker in Rockanje is in 2017 opnieuw ingericht. Het plan tot herinrichting is in samenwerking met enthousiaste bewoners uit de wijk tot stand gekomen. 

Een globaal overzicht van de werkzaamheden:

September 2017 t/m maart 2018:

 In overleg met bewoners uit de wijk is tijdens bijeenkomsten een groenplan opgesteld. Door een bomen- en plantendeskundige is er een plan gemaakt met verschillende soorten beplanting variërend in hoogte.  Om er voor te zorgen dat de beplanting goed aanslaat, wordt de beplanting aangelegd als de grondomstandigheden daar het meest optimaal voor zijn. Het kleinperkgoed zal daarom in maart 2018 worden geplant.

September 2017:

De speeltuin die midden in de woonwijk ligt wordt feestelijk opgeleverd. Door de gemeente is extra geld beschikbaar gesteld om de speeltuin op te knappen en te vernieuwen. Verschillende speeltuinontwerpers maakten een ontwerp. Via een enquête konden de bewoners en gebruikers hun voorkeur voor een ontwerp uitspreken. Zo is de speeltuin nu heringericht met oude en nieuwe speeltoestellen naar de wens van de gebruikers en bewoners.

Eind juli 2017:

Het werk wordt afgerond en opgeleverd. Met het door de bewoners overeengekomen ontwerp zijn de onderstaande doelen behaald:

  • betere inrichting van de openbare ruimte  voor auto’s en fietsers en voetgangers;
  • meer parkeervakken, uitgevoerd in nieuwe zwarte klinkers en duidelijke belijning;
  • veilige oversteekplaatsen voor kinderen naar de speeltuin;
  • veiliger woongebied door het aanleggen van verhoogde kruisingsvlakken;
  • nieuwe gevarieerde groenstroken met  verbeterde ondergrondse groeivoorzieningen en nieuwe beplanting (dit wordt eind oktober aangeplant);


Begin zomer 2017:

Een aannemer start in opdracht van de gemeente met de herinrichting van de Oranjelaan, Klaverweide, Haverveld, Tarweveld, Korenaar en  Vlasakker. Om overlast te beperken wordt het werk in diverse fases  uitgevoerd.  Voor de herinrichting  zijn zowel bestaande als nieuwe bestratingsmaterialen gebruikt. 

December 2016:

Vooruitlopend op de herinrichtingswerkzaamheden wordt er een nieuw hemelwaterriool in de wijk aangelegd. Zo krijgt het zand in de rioolsleuf genoeg  tijd om goed in te klinken  en worden verzakkingen later bij het nieuwe straatwerk voorkomen. Op het nieuwe hemelwaterriool worden alle afvoerputten in de straat aangesloten. Net als alle hemelwaterafvoeren van de dakgoten van woningen van woonbedrijf Westvoorne. Verder voert dit nieuwe riool ook overtollig grondwater af en loost dit direct op de waterpartij aan de Hooischelf. Hierdoor wordt schoon regenwater rechtstreeks afgevoerd naar de singel en zal er tijdens zware regenbuien minder snel wateroverlast ontstaan. Het is nu wel de bedoeling dat er op de openbare weg geen auto’s meer gewassen worden met schoonmaakmiddelen! 

September 2016:

De eerste algemene informatieavond over de herinrichting van de wijk Oranjelaan e.o. vindt plaats. Zo’n twintig betrokken en enthousiaste bewoners uit de wijk vormden samen met ambtenaren van de gemeente een werkgroep. In het laatste kwartaal van 2016 kwamen zij viermaal bij elkaar om het nieuwe herinrichtingsplan te ontwerpen.  Eind 2016 kreeg het herinrichtingsplan zijn definitieve vorm. Op 31 mei 2017 werd het plan aan de bewoners van de Oranjelaan e.o. gepresenteerd.
 

 


 

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Projecten > Oranjelaan/Vlasakker Rockanje