Oostvoornse Meer

De gemeente Westvoorne wil, samen met publieke en private partners rondom het Oostvoornse Meer, recreatie en toerisme in het gebied extra stimuleren door middel van een kwaliteitsimpuls. Het Havenbedrijf Rotterdam levert hieraan een forse financiële bijdrage. Ook de provincie Zuid-Holland heeft een subsidie verstrekt voor de kwaliteitsimpuls.

De kwaliteitsimpuls is een uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde visie voor het Oostvoornse Meer. Alle partijen, zoals het waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland, het Havenbedrijf, de natuur- en beheerorganisaties en de ondernemers ondersteunen deze visie. Het doel van de kwaliteitsimpuls is dat recreanten uit Westvoorne en omliggende gemeente, alsmede de Westvoornse ondernemers, maximaal profiteren van de investeringen in het gebied. De gemeente Westvoorne neemt hierin het voortouw waarbij alle werkzaamheden in nauw overleg met alle partners en belanghebbenden worden afgestemd en opgepakt. Het project wordt waarschijnlijk in 2021 afgerond.

Wat is er gerealiseerd?

Aan de noordoever zijn de volgende maatregelen gerealiseerd:

 • Recreatiestrand is opgehoogd met nieuw rivierzand
 • Nieuw speeltoestel geplaatst op recreatiestrand 
 • Nieuw pannaveld aangelegd 
 • Parkeerplaats ten hoogte van Stormvogel is vergroot en opgeknapt 
 • Parkeerplaats ten hoogte van Brunotti is opgeknapt 
 • Motorparkeerplaatsen aangelegd en fietsstandaarden geplaatst 
 • Fietslaadpalen op zonne-energie geplaatst 
 • Nieuwe bewegwijzering geplaatst 
 • Oversteekplaatsen gecreëerd 
 • Nieuw toiletgebouw geplaatst met buitendouche 
 • Ballenlijn geplaatst ten behoeve van de veiligheid van duikers en surfers
 • Meerpalen geplaatst bij entree Slag Stormvogel

Aan de zuidoever is het recreatiestrand verbreed en opgehoogd met nieuw zand. Ook is een nieuw toiletgebouw geplaatst.

Wat gaat er nog gebeuren?

Begin februari 2020 vinden groenwerkzaamheden plaats aan de zuidoever. Deze ecologische maatregelen worden uitgevoerd door beheerder Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en dragen bij aan de kwaliteitsimpuls Oostvoornse meer.

Verder wordt een aantal bankjes langs de Strandweg vervangen en wordt gekeken naar bestaande en nieuwe informatieborden. Ook wordt de trap richting ’t Groene Strand, ten hoogte van hotel ’t Wapen van Marion, opgeknapt met een houten bekleding.

Tot slot staan een aantal infrastructurele werkzaamheden gepland. Voor deze werkzaamheden loopt nog een vergunning traject. Naar verwachting wordt het project eind 2020 / begin 2021 afgerond.


Persbericht: Start werkzaamheden Natuurboulevard Oostvoorne

Uw afvalkalender voortaan digitaal

Gemeente Westvoorne werkt met de AfvalWijzer. Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Projecten > Oostvoornse Meer