Oostvoornse Meer

Het actieprogramma om het Oostvoornse Meer nog aantrekkelijker te maken voor inwoners, ondernemers en toeristen gaat van start. Provincie Zuid-Holland heeft begin dit jaar hiervoor subsidie aan Westvoorne toegekend. Het Havenbedrijf Rotterdam leverde al een forse financiële bijdrage vanuit het convenant met de gemeente.  De gezamenlijke investering geeft een kwaliteitsimpuls aan het Oostvoornse Meer. 

Kwaliteitsimpuls in samenwerkingsverband

De gemeente Westvoorne wil, samen met publieke en private partners rondom het Oostvoornse Meer, toerisme en recreatie in het gebied de komende jaren extra stimuleren. Het actieprogramma zet in op een toename van het toeristisch en recreatief bezoek en een hogere waardering door de bezoekers. 

De bedoeling is dat recreanten uit Westvoorne en omliggende gemeenten, alsmede de Westvoornse ondernemers, maximaal profiteren van de kwaliteitsimpuls. Gemeente Westvoorne neemt hierin het voortouw waarbij alle werkzaamheden in nauw overleg met alle partners en belanghebbenden worden afgestemd en opgepakt. De uitvoering zal circa 2,5 jaar in beslag nemen. 

Toeristisch-recreatieve visie


Het actieprogramma is een uitwerking van de door de gemeenteraad vastgestelde visie voor het Oostvoornse Meer. Alle partijen, zoals het waterschap, de provincie, het Havenbedrijf, de natuur- en beheerorganisaties en de ondernemers ondersteunen deze visie. Aan de Noordoever plaatsen we onder andere een waterspeeltuin en sportvoorzieningen. Ook wordt het surfstrand vergroot en de parkeer- en fietsvoorzieningen verbeterd. Het badstrand op de Zuidoever krijgt een uitbreiding met sanitaire voorzieningen en een wandelroute. 

Wethouder Blok-van Werkhoven: “Heel erg mooi om te ervaren hoe alle partijen met elkaar samenwerken en hun steentje willen bijdragen om het Oostvoornse Meer als recreatiegebied beter op de kaart te zetten”. 

Verbeelding Oostvoornse Meer

Uw afvalkalender voortaan digitaal

In 2018 is gemeente Westvoorne gestart met de AfvalWijzer.  Via deze digitale tool kunt u alle informatie vinden over het inzamelen van uw huishoudelijk afval. Door het invullen van uw postcode en huisnummer op de website of de app van de AfvalWijzer, krijgt u direct inzicht in de ophaaldata van afval op uw adres. 

Ga naar: www.mijnafvalwijzer.nl of download de app in de google playstore of app store. 

Meer lezen

U bevindt zich op: Home > Projecten > Oostvoornse Meer